ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

Alternative Textaccount_circle
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
ในหลวง ร.10 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ… เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นพระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯทั้งนี้หลังจากพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประชาชนชาวโซเชียลเข้าไปสอบถามในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ @nichax ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถึงสาเหตุที่ทรงไม่ได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯทรงตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองว่า “เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ😍” จึงเป็นการคลายความสงสัยให้กับประชาชน

 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯในการพระราชพิธีพืชมงคล

ในหลวง ร.10 พระราชทานเครื่องราชฯแก่ “ท่านผู้หญิงพลอย” และ “คุณใหม่”

น้ำพระทัยเปี่ยมล้น ในหลวง ร.10 พระราชทานเงิน 2,400 ล้าน แก่โรงพยาบาล

พระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” รอยยิ้มแห่งแผ่นดินตรึงใจพสกนิกร

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในหลวง ร.๑๐

ที่มาพระยศพิเศษ สมเด็จพระเทพฯ พระองค์โสมฯ เฉลิมพระนามใหม่ ในรัชกาลที่ 10

พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร โบราณราชประเพณีอันเป็นสิริมงคล

จารึกประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสมบูรณ์

พระปฐมบรมราชโองการของ “ในหลวง รัชกาลที่ 10”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สานต่อพระราชไมตรีจากรุ่นสู่รุ่น ราชวงศ์ไทย-ญี่ปุ่น ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนาน

สมพระเกียรติ ขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นักข่าวสายทหารเผย 10 พระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”

ตามรอย “การสถาปนาสมเด็จพระราชินี” โบราณราชประเพณีที่เปี่ยมด้วยความหมาย

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ในรัชกาลที่ 10

ในหลวง ร.10 มีพระราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินี

“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ที่ ในหลวง ร.10 จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร

แผนการถ่ายทอดสด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 4 วัน ผ่าน ทรท.

ที่มาและความหมาย “ทีปังกร” พระนามมงคลพระราชทานจากทูลกระหม่อมปู่

ย้อนชมภาพตราตรึงใจ พระราชไมตรีดุจพี่น้อง “ในหลวง ร.9 – จักรพรรดิอากิฮิโตะ”

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ความคืบหน้าพระอาการประชวรของ “พระองค์โสมฯ”

ประมวลภาพ พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร

ความสำคัญและขั้นตอน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ แกะพระราชลัญจกร

ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะ เบื้องหลังการฝึกอบรมทรงม้าของ พระองค์หญิงฯ ครั้งล่าสุด

ประชาชนเฝ้าชื่นชม ขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ ไปยังวัดพระแก้ว

ศักดิ์สิทธิ์และสมพระเกียรติ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพ ขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ. จุฬาฯ

รู้จัก 8 เครื่องสูง สิ่งประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ไทย

สมพระเกียรติ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพ “พิธีพลีกรรมตักน้ำ” ทั่วไทย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ใช้ให้ถูกต้อง! ตัวอย่างถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อควรรู้ ประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างถูกต้อง เพื่อเทิดพระเกียรติสูงสุด

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯปล่อยพันธุ์ปลาไทย ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระจริยวัตรงดงามตลอด 64 พรรษา เรื่องราวจาก “ทูลกระหม่อมน้อย” สู่ “สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

นางแบบกิตติมศักดิ์ “พระองค์หญิงฯ” พระสิริโฉมงดงามบนรันเวย์ของห้องเสื้อธีระพันธ์

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ในหลวง ร.10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ “ทักษิณ ชินวัตร”

“พระองค์หริภา” ทรงมุ่งมั่นทำนุบำรุงศาสนา ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะวิหารวัดเก่าแก่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร.9 ‘ส่งเสริมคนดีปกครองบ้าน

พสกนิกรเฝ้ารับน้ำพระพุทธมนต์จาก ในหลวง ร.10 หลังพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.10 เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ วิชัย ศรีวัฒนประภา

นายกฯตู่ชื่นมื่น ในหลวง ร.10 พระราชทานแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ภาพความประทับใจนับครั้งไม่ถ้วน พระเมตตาที่ “สมเด็จพระเทพฯ” มีต่อบัณฑิตผู้พิการ

สมพระเกียรติ ประมวลภาพการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทรงเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง ในหลวง ร.10 มีพระราชสาส์นถึงเหตุกราดยิงที่นิวซีแลนด์

เลอค่าน่าสะสม แสตมป์ที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 อยากได้ต้องทำอย่างไร

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โครงการจากพระปณิธานของ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”

คุณฝน-รติรส เผยลึกทุกดีเทล ชุดเจ้าสาวหนึ่งเดียวในโลก ฝีพระหัตถ์พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ

งดงามและเปี่ยมความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ซาบซึ้งในพระเมตตา ในหลวง ร.10 พระราชทานกำลังใจแก่พลทหารที่เหยียบกับระเบิด

การเดินทางแสนพิเศษของพระองค์หญิงฯ สู่ Little Wild นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

งามสมพระเกียรติ พระองค์หญิงฯ รับพระราชทานรางวัลศิลปาธร ด้านแฟชั่นและเครื่องประดับ

“พระองค์ภา” เสด็จเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ในพระอิริยาบถเป็นกันเอง ทรงแนะความพอเพียงแก่ผู้ต้อง

พสกนิกรปลื้มใจ! ในหลวง ร.10 พระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว

ควรค่าแก่การรู้ 4 ขั้นตอนสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

พระองค์หริภาฯ ทรงเผยพระอิริยาบถน่ารัก ขณะประทับแรม ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

“หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์” เครื่องมุทิตาบรรณาการจากศรีลังกา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวหนังสือองค์ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ย้อนรำลึก “พระปฐมบรมราชโองการ” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งกษัตริย์จักรีวงศ์

พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงโพสต์ไอจีครั้งแรก หลังมีพระราชโองการจาก ในหลวง ร. 10

พระราชโองการ ในหลวง รัชกาลที่ 10 สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงโพสต์ไอจีส่วนพระองค์ “ขอบคุณสำหรับความรักและทุกกำลังใจ”

ทรงพระสเลนเดอร์! ทูลกระหม่อมหญิงฯ แคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 ความคืบหน้าการรักษาพระอาการประชวรของ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ประทานพรตรุษจีน “เริ่มปีที่ดีของพวกเราอย่างสดชื่นและมีแรง”

ความเป็นมา “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โบราณราชประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ไทย

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช คุณพลอยไพลิน และครอบครัว ตามเสด็จฯ

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ถ่ายทอดสด 170 ประเทศ พร้อมเปิดเว็บไซต์-เฟซบุ๊กให้ข้อมูล

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ฉลองพระองค์กี่เพ้า ประทานพรตรุษจีนปีหมูทอง

พระบรมวงศานุวงศ์ นายกฯ หน่วยงาน และประชาชน ลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม”

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร

สมเด็จพระเทพฯ ทรงห่อเกี๊ยวใน งานตรุษจีน 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูตจีน

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “พระองค์โสม” เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร

ทูลกระหม่อมหญิงฯ โพสต์พระรูปเสวยก๋วยจั๊บริมคลอง และทรงสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 แก่บุคคลผลงานดีเด่น

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ภาษาจีน เป็นพรตรุษจีน 2562

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช

อบอุ่นใจ! คุณพลอยไพลิน เจนเซน พร้อมหน้าครอบครัวเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ฉลองพระองค์ชุดไทยงดงาม เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up