สมเด็จพระราชินีสุทิดา

นักข่าวสายทหารเผย 10 พระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จพระราชินีสุทิดา
สมเด็จพระราชินีสุทิดา

นับเป็นความปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทยยิ่ง สำหรับการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ในโอกาสอันน่ายินดีนี้ จึงมีการเปิดเผยถึงเส้นทางพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยสำนักนายกรัฐมนตรี และพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงทางเฟซบุ๊กของ คุณวาสนา นาน่วม Wassana Nanuam ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ซึ่งเล่าถึงพระปรีชาสามารถ 10 ประการ ในด้านการทหารของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ผู้ทรงเป็นนายทหารหญิง และราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง

1. ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

3. ทรงมีพระนามย่อที่ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขานว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ และทรงพระปรีชาด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์, ยิงปืนของหน่วยรบพิเศษ, ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว, การชิงตัวประกัน, การยิงใน CQB : Close Quarters Battle

5. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงกระโดดร่ม 5 ครั้ง จากเครื่องบิน ตามหลักสูตรของโรงเรียนสงครามพิเศษ

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

6. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบในเวลากลางคืน และนับเป็นพระองค์แรกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมากระโดดแต่ตอนกลางวัน

7. ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ทรงตั้งพระทัยในการฝึก จนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่นและใส่พระทัยในการฝึกจนสำเร็จ

8. ทรงเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 59 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายทหารระดับที่จะเป็นผู้บัญชาการหน่วย

9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ซึ่งมีกำลัง 3 กองพัน และ 1 บก.กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในงานวันราชวัลลภ โดยการแสดงมีความยาวนานถึง 48 นาทีต่อเนื่อง พระองค์ทรงทำได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง โดยทรงใส่พระทัยในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ และทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีระเบียบวินัยและความเป็นทหาร ทั้งลักษณะทางทหาร พระวรกาย และพระหฤทัย

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ยังทรงได้รับพระยศทางทหารเป็นร้อยตรีหญิง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

อีกทั้งยังทรงผ่านตำแหน่งสำคัญต่างๆ มากมาย ได้แก่ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี), ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี), เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี), รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก), รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9) และรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)


 

ที่มา : Wassana Nanuam

ภาพ : khaosod.co.th, mtoday.co.th


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

ตามรอย “การสถาปนาสมเด็จพระราชินี” โบราณราชประเพณีที่เปี่ยมด้วยความหมาย

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ในรัชกาลที่ 10

ในหลวง ร.10 มีพระราชโองการ สถาปนาสมเด็จพระราชินี

“พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท” ที่ ในหลวง ร.10 จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร

แผนการถ่ายทอดสด “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 4 วัน ผ่าน ทรท.

ที่มาและความหมาย “ทีปังกร” พระนามมงคลพระราชทานจากทูลกระหม่อมปู่

ย้อนชมภาพตราตรึงใจ พระราชไมตรีดุจพี่น้อง “ในหลวง ร.9 – จักรพรรดิอากิฮิโตะ”

เผยพระนาม ในหลวง รัชกาลที่ 10 จากพระราชกฤษฎีกา เหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ความคืบหน้าพระอาการประชวรของ “พระองค์โสมฯ”

ประมวลภาพ พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร

ความสำคัญและขั้นตอน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ แกะพระราชลัญจกร

ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะ เบื้องหลังการฝึกอบรมทรงม้าของ พระองค์หญิงฯ ครั้งล่าสุด

ประชาชนเฝ้าชื่นชม ขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ ไปยังวัดพระแก้ว

ศักดิ์สิทธิ์และสมพระเกียรติ พิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลภาพ ขบวนเชิญน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up