นักข่าวสายทหารเผย 10 พระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”

สมเด็จพระราชินีสุทิดา
สมเด็จพระราชินีสุทิดา

นับเป็นความปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทยยิ่ง สำหรับการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

ในโอกาสอันน่ายินดีนี้ จึงมีการเปิดเผยถึงเส้นทางพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยสำนักนายกรัฐมนตรี และพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงทางเฟซบุ๊กของ คุณวาสนา นาน่วม Wassana Nanuam ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ซึ่งเล่าถึงพระปรีชาสามารถ 10 ประการ ในด้านการทหารของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ผู้ทรงเป็นนายทหารหญิง และราชองครักษ์ที่แข็งแกร่ง

1. ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

2. ทรงเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

3. ทรงมีพระนามย่อที่ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เรียกขานว่า S.V. : Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya

4. ทรงเป็นนายทหารหญิงอย่างเต็มภาคภูมิ และทรงพระปรีชาด้านการทหาร โดยทรงผ่านหลักสูตรการฝึกต่างๆ ทั้งหลักสูตรรักษาพระองค์, ยิงปืนของหน่วยรบพิเศษ, ยิงปืนฉับพลัน เป้าเคลื่อนไหว, การชิงตัวประกัน, การยิงใน CQB : Close Quarters Battle

5. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยรบพิเศษ โดยทรงกระโดดร่ม 5 ครั้ง จากเครื่องบิน ตามหลักสูตรของโรงเรียนสงครามพิเศษ

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

6. ทรงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลที่สัตหีบในเวลากลางคืน และนับเป็นพระองค์แรกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพราะที่ผ่านมากระโดดแต่ตอนกลางวัน

7. ทรงมีความแข็งแรงและแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ทรงตั้งพระทัยในการฝึก จนได้รับคำชมเชยจากครูฝึกในทุกหลักสูตร ที่ทรงมีความมุ่งมั่นและใส่พระทัยในการฝึกจนสำเร็จ

8. ทรงเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) รุ่น 59 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนายทหารระดับที่จะเป็นผู้บัญชาการหน่วย

9. ทรงเป็นผู้บังคับการกรมราชวัลลภเริงระบำ ซึ่งมีกำลัง 3 กองพัน และ 1 บก.กรม และทรงนำทำการแสดงทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในงานวันราชวัลลภ โดยการแสดงมีความยาวนานถึง 48 นาทีต่อเนื่อง พระองค์ทรงทำได้อย่างสง่างามและเข้มแข็ง โดยทรงใส่พระทัยในการมาซ้อมด้วยพระองค์เองอย่างสม่ำเสมอ และทรงมีความอดทนสูงเยี่ยงทหาร

10. ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่เป็นราชองครักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ในทุกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีระเบียบวินัยและความเป็นทหาร ทั้งลักษณะทางทหาร พระวรกาย และพระหฤทัย

สมเด็จพระราชินีสุทิดา

นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ยังทรงได้รับพระยศทางทหารเป็นร้อยตรีหญิง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และทรงได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็น พล.อ.หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

อีกทั้งยังทรงผ่านตำแหน่งสำคัญต่างๆ มากมาย ได้แก่ นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี), ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พลตรี), เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี), รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก), รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตราเงินเดือน น.9) และรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)


 

ที่มา : Wassana Nanuam

ภาพ : khaosod.co.th, mtoday.co.th

keyboard_arrow_up