พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ถ่ายทอดสด 170 ประเทศ พร้อมเปิดเว็บไซต์-เฟซบุ๊กให้ข้อมูล

Alternative Textaccount_circle
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ว่า มอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ คณะอนุกรรมการด้านศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์ คณะอนุกรรมการด้านศูนย์สื่อมวลชน และคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศไปดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุด สู่ประชาชนอย่างถูกต้อง ให้ประชาชนได้ซึมซับกับบรรยากาศของพระราชพิธีตามแบบโบราณราชประเพณี และมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตลอดก่อนถึงวันพระราชพิธี ซึ่งจะมีการตระเตรียมและซักซ้อมพิธีการต่างๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้เน้นย้ำการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเครือข่าย TGN 170 ประเทศทั่วโลก จะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และข้อมูลถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้จะให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมเก็บภาพบรรยากาศประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย

ขณะที่นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจัดทำช่องทางให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.phralan.in.th หรือเฟซบุ๊ก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่น่าเชื่อถือมาให้ประชาชนรับรู้ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี การใช้คำและภาษาที่ถูกต้องตามแบบโบราณราชประเพณี และความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธี และในอนาคตจะมีช่องทางไลน์ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลด้วย นอกจากนี้จะตั้งศูนย์สื่อมวลชนย่อย ที่ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม ตำราที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งแบบหนังสือเล่ม และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแผ่นพับแนะนำช่องทางการหาข้อมูลเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลต่างๆ

อีกทั้ง รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวด้วยว่า มีแผนจะจัดการอบรมสื่อมวลชนเพื่อให้เข้าใจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และนำไปถ่ายทอดและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง กำหนดการอบรม 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ครั้งที่ 1 เป็นสื่อมวลชนทุกประเภทรวมถึงผู้จัดรายการวิทยุ และโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 จะจัดอบรมเฉพาะผู้บรรยายในการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ครั้งที่ 3 จะจัดอบรมให้แก่จิตอาสา และครั้งที่ 4 จะจัดอบรมให้แก่สื่อมวลชนอีกครั้งโดยครั้งนี้จะพาลงพื้นที่ติดตามการซักซ้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 

ข้อมูล : thainews.prd.go.th

ภาพ : Getty Images


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

กำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกาศ 6 พ.ค. วันหยุดราชการ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Praew Recommend

keyboard_arrow_up