พระองค์หริภา

“พระองค์หริภา” ทรงมุ่งมั่นทำนุบำรุงศาสนา ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะวิหารวัดเก่าแก่

Alternative Textaccount_circle
พระองค์หริภา
พระองค์หริภา

“พระองค์หริภา” ทรงมุ่งมั่นทำนุบำรุงศาสนา ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณะวิหารวัดเก่าแก่… เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.10 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกช่อฟ้าวิหาร ซึ่งมีพระดำริให้ทำการบูรณะวิหารเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากกระเบื้องหลังคาแตกหักบางส่วน และฝนรั่วซึมเข้าสู่ภายใน ทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเขียนด้วยสีฝุ่นเกิดการชำรุดเสียหาย

พระองค์หริภาโดยภาพจิตรกรรมดังกล่าวแสดงเรื่องราวพุทธชาดกที่มีความสำคัญและงดงาม เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2432 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยช่างเขียนชาวไทใหญ่ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนพื้นและผนังมีลักษณะแยกออกตลอดแนวทั้ง 2 ด้าน ชั้นปูนฉาบผนังโป่งพองและเสื่อมสภาพ ส่วนประดับตกแต่งโครงสร้างหลังคาชำรุดเสียหายพระองค์หริภา

พระองค์หริภาในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จึงประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการบูรณะ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกรมศิลปากรสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะ และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 ต่อมาปี พ.ศ. 2562 กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารและปูนปั้นราวบันไดวิหาร เพื่ออนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญให้คงคุณค่าอยู่สืบไป โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง คงไว้ซึ่งความเป็นของแท้ดั้งเดิมพระองค์หริภา

พระองค์หริภา

ทั้งนี้สำหรับวัดป่าแดด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยพระยาเขื่อนแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองแจ่ม และได้นิมนต์ครูบากุณา จากวัดอุโบสถ อำเภอสันป่าตอง มาเป็นประธานสงฆ์ในการสร้างวัด เมื่อสร้างวิหารเสร็จแล้วจึงมีการเฉลิมฉลอง เมื่อปี พ.ศ. 2428 มีรูปแบบเป็นวิหารทรงพื้นเมืองล้านนา จากฝีมือช่างชาวบ้าน ครึ่งปูนเครื่องไม้ เสาและโครงสร้างหลังคาเป็นไม้ หลังคามุขหน้า 3 หลัง 3 มุงด้วยกระเบื้องดินขอไม่เคลือบปลายตัด เครื่องบนประดับด้วยช่อฟ้า ปั้นลมไม้แกะสลักและปิดทอง หน้าบันด้านหน้าประดับลวดลายไม้แกะสลัก ผนังลดมุขด้านหลังเป็นช่องประตูเล็กสำหรับพระภิกษุเข้า-ออก ปัจจุบันมีพระอธิการขจร คุณถาโร เป็นเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์จำพรรษา 4 รูป สามเณร 1 รูป

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา


 

ข้อมูลและภาพ : กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up