ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ขบวนพยุหยาตราสถลมารค ในหลวง ร.๑๐

Alternative Textaccount_circle
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้ (5 พฤษภาคม 2562) มีอีกหนึ่งพระราชพิธีสำคัญ นั่นคือ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมในพระบารมี ซึ่งขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จะยาตราขบวนจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

โดยเวลาประมาณ 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง และทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี เสด็จพระราชดำเนินมายังเกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ประทับพระราชยานพุดตานทอง เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

เมื่อพร้อมแล้ว ริ้วขบวนยาตราออกทางประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน โดยเดินตามจังหวะดนตรีจากวงดุริยางค์วงนำและวงตาม ที่บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 6 เพลง คือเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชวัลลภ ยามเย็น ใกล้รุ่ง สรรเสริญเสือป่า สรรเสริญพระนารายณ์ และมาร์ชธงไชยเฉลิมพล ลักษณะการเดินใช้การเดินกึ่งสวนสนาม เน้นเท้า เมื่อริ้วขบวนถึงศาลหลักเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินใน

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

สำหรับการจัดริ้วขบวน ยึดตามแบบโบราณราชประเพณีและพระราชนิยม ในการนี้จัดกำลังเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขบวนหน้าเป็นขบวนนำ ประกอบด้วยตำรวจม้านำ วงดุริยางค์วงนำ กองบังคับการกองผสม และหนึ่งกองพันทหารเกียรติยศ นำเสด็จพระราชดำเนิน ขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนนำริ้ว ได้แก่ ตอนนำริ้ว ตอนเครื่องประโคม และตอนอำนวยการริ้วขบวน อีกส่วนคือส่วนพระราชยาน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า ตอนพระราชยาน และตอนเครื่องสูงหลัง และขบวนหลัง ประกอบด้วย วงดุริยางค์วงตาม และหนึ่งกองพันทหารเกียรติยศ ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนตาม

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ริ้วขบวนยาตราต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนตะนาว เลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เส้นทางการยาตราขบวนจากพระบรมมหาราชวังมายังวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที 

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยยาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมรุ เลี้ยวขวาที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เข้าถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมือง เลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนมัสการพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ และถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยข้างวัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระราชยานพุดตานทอง แล้วยาตราริ้วขบวน ออกจากเกยข้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปตามถนนเฟื่องนคร เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทางประมาณ 650 เมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังเกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ยาตราริ้วขบวนไปตามถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี แล้วเทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท เสด็จขึ้น ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 7.15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง โดยไม่รวมเวลาหยุดพักขบวน ณ ที่หมาย

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค


 

ภาพ : นิตยสารแพรว


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

ที่มาพระยศพิเศษ สมเด็จพระเทพฯ พระองค์โสมฯ เฉลิมพระนามใหม่ ในรัชกาลที่ 10

พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร โบราณราชประเพณีอันเป็นสิริมงคล

จารึกประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสมบูรณ์

พระปฐมบรมราชโองการของ “ในหลวง รัชกาลที่ 10”

Praew Recommend

keyboard_arrow_up