พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

ความสำคัญและขั้นตอน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ แกะพระราชลัญจกร

Alternative Textaccount_circle
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

ความสำคัญและขั้นตอน พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ แกะพระราชลัญจกร… ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 รวมถึงจะเริ่มมีพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป ตามกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยในวันนี้ (23 เมษายน 2562) ได้มีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏราชวงศ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเวลาพระฤกษ์ 08.19 – 11.35 น.

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะต้องถวายพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระปรมาภิไธย ก่อนที่จะถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่นๆ และต้องเชิญแผ่นดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย

สำหรับความสำคัญนั้น “พระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย” มีลักษณะเป็นแผ่นทองคำ มีขนาดกว้างยาวพอที่จะจารึกพระปรมาภิไธยได้ เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระสุพรรณบัฏกว้าง 7 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว ส่วน “พระราชลัญจกรประจำรัชกาล” เป็นเครื่องมงคลแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศ พระเกียรติยศ และพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นดวงตราสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยและเอกสารราชการแผ่นดิน ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่ออกในพระปรมาภิไธย

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

พระสุพรรณบัฏและพระราชลัญจกรจะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โหรหลวงจึงต้องกำหนดพระฤกษ์ที่เป็นมงคลสำหรับพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกร เมื่อกำหนดพระฤกษ์แล้ว ในตอนเย็นก่อนถึงวันพระฤกษ์ พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนโหรหลวงจะสวดบูชาเทวดา ซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คือเมื่อวานนี้ (22 เมษายน 2562) ในเวลาพระฤกษ์ 16.00 น.

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ก่อนพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏราชวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ และแกะพระราชลัญจกรจะจัดขึ้นในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คือวันนี้ (23 เมษายน 2562) ในเวลาพระฤกษ์ 08.19 – 11.35 น. โดยในตอนเช้าก่อนเวลาพระฤกษ์ พระราชวงศ์ที่ทรงเป็นประธานในพิธีจะทรงถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงศีล จากนั้นจึงเริ่มพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกร

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ
พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏราชวงศ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562 ในเวลาพระฤกษ์ 08.19 – 11.35 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในขั้นตอนนั้น อาลักษณ์ผู้ทำหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกรจะนุ่งขาว สวมเสื้อขาว มีผ้าขาวเฉวียงบ่า รับศีล นมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และกราบถวายบังคมไปทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนการจารึก ขณะจารึกพระสุพรรณบัฏและแกะพระราชลัญจกร พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์และพิณพาทย์ เมื่อเสร็จ พราหมณ์หลั่งน้ำสังข์และเจิมพระสุพรรณบัฏ ม้วนแล้วพันด้วยไหมเบญจพรรณและพันด้วยแพรแดงอีกชั้นหนึ่ง และบรรจุในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาราชาวดี จากนั้นเชิญไปประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา ก่อนจะมีพิธีเวียนเทียนสมโภช 3 รอบ และพักไว้ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

จากนั้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ในเวลาพระฤกษ์ 10.00 น. จะมีพิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เพื่อเตรียมทูลเกล้าทูกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ต่อไป


 

ข้อมูลและภาพ : phralan.in.th, หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, หนังสือ ประมวลองค์ความรู้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, khaosod.co.th, โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up