พระองค์หริภา

พระองค์หริภาฯ ทรงเผยพระอิริยาบถน่ารัก ขณะประทับแรม ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

Alternative Textaccount_circle
พระองค์หริภา
พระองค์หริภา

พระองค์หริภาฯ ทรงเผยพระอิริยาบถน่ารัก ขณะประทับแรม ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์… เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.51 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวิหารวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ ซึ่งกรมศิลปากรทำงานแบบบูรณาการ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย และหารือร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเสริมความมั่นคงและการบูรณะ ซึ่งได้อนุรักษ์ฉัตรเดิม มีการบูรณะซ่อมแซมโดยการลงรักปิดทอง ใช้เวลาดำเนินงาน 240 วัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำวิหาร ทรงกราบ ทรงศีล เมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบ เสด็จออกจากวิหารไปยังแท่นประดิษฐานฉัตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมและทรงปิดทองฉัตร ทรงถือสายสูตร เจ้าหน้าที่กว้านฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือยอดองค์เจดีย์วัดจันทร์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาองค์เจดีย์วัดจันทร์ ทรงกราบ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราวการบูรณะองค์เจดีย์วัดจันทร์ เสด็จเข้าพระวิหาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

สำหรับ วัดจันทร์ เป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่ามีอายุแรกสร้างตั้งแต่สมัยล้านนา ราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านาน เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี 2522 มีโบราณสถานสำคัญ คือ องค์เจดีย์และวิหาร

พระองค์หริภา

พระองค์หริภา

นอกจากนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังประทานพระรูปที่ทรงฉายด้วยพระองค์เอง ขณะประทับแรม เมื่อวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมในพระอิริยาบถน่ารักๆ อีกด้วย


 

ข้อมูลและภาพ : กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 10

กรมธนารักษ์ เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์” เครื่องมุทิตาบรรณาการจากศรีลังกา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Praew Recommend

keyboard_arrow_up