การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

ตามรอย “การสถาปนาสมเด็จพระราชินี” โบราณราชประเพณีที่เปี่ยมด้วยความหมาย

Alternative Textaccount_circle
การสถาปนาสมเด็จพระราชินี
การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

ตามรอย “การสถาปนาสมเด็จพระราชินี” โบราณราชประเพณีเปี่ยมด้วยความหมาย… ตามที่เมื่อวานนี้ (1 พฤษภาคม 2562) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี และทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินี และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า “สมเด็จพระราชินีสุทิดา” ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการสถาปนาสมเด็จพระราชินี

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

จากเหตุอันน่าปิติยินดีของปวงชนชาวไทยนี้ แพรวดอทคอม  จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และมีความสำคัญอย่างไร

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี มีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสี” เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระเกียรติยศ “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” เพื่อให้ดำรงพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี
พระราชพิธีสถาปนา “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ พระอัครมเหสี” เป็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี
พระราชพิธีสถาปนา “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2493

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี

นอกจากนี้ หากย้อนกลับไปในช่วงต้นรัชกาลที่ 7 การสถาปนาสมเด็จพระราชินีจะมีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่เล็กน้อย คือเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2468 แต่จะสังเกตได้ว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ มีการออกพระนาม “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี” ซึ่งเป็นพระชายามาแต่เดิมว่า “หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา” ดำรงพระเกียรติยศเป็นพระมเหสีก่อน จากนั้นจึงสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็น “สมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี พระบรมราชินี” ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การสถาปนาสมเด็จพระราชินี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพรรณี พระบรมราชินี ในพระราชพิธีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากความเป็นมาของการสถาปนาสมเด็จพระราชินีนี้ จึงอาจสรุปได้ว่าเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ก่อนที่จะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หากทรงมีพระชายามาแต่เดิม หรือทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในภายหลัง ไม่ว่าจะทรงดำรงพระฐานะเป็นพระมเหสีเอก หรือพระอัครมเหสี ก็จะโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงพระอิสริยยศอยู่ในพระฐานะหนึ่งก่อน จนเมื่อทรงรับบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้ว ก็จะเฉลิมพระเกียรติยศเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี” เพื่อพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการ


 

ข้อมูล : เรื่องเล่าของรอยใบลาน

ภาพ : bangkokbiznews.com, เรารักราชวงศ์จักรี “We love Chakri Dynasty”, th.wikipedia.org

Praew Recommend

keyboard_arrow_up