10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ที่ทั่วโลกต่างก็กังวล

ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสนใจมากกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” (Omicron) เพราะการกลายพันธุ์เฉพาะในส่วนหนามแหลม สามารถเก็บจากการกลายพันธุ์ที่เกิดในสายพันธุ์แอลฟา เบต้า และเดลต้า และยังเพิ่มตำแหน่งการกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีก 30 ตำแหน่ง ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ค Yong Poovorawan ที่เป็นตัวแทนของ ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นี้ให้ลองทำความรู้จัก 1. ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” (Omicron) นี้ ติดง่ายและแพร่กระจายง่ายหรือไม่ จากการดูพันธุกรรมไวรัสนี้ พัฒนาเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายง่ายอยู่แล้ว อย่างน้อยการแพร่กระจายของโรค ก็ไม่น่าจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า 2. ความรุนแรงของโรคโควิด-19 จากข้อมูลที่ได้มาจากแอฟริกาใต้เบื้องต้น ในหลายครอบครัว พบว่าสายพันธุ์นี้มีอาการไม่มาก ทั้งในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วและไม่ได้รับวัคซีน โดยธรรมชาติของไวรัสที่แพร่กระจายง่าย ไวรัสเองก็ต้องการมีชีวิตอยู่ยาวนาน หรือแพร่พันธุ์ได้ยาวนาน ในการศึกษาในอดีตสำหรับไวรัสตัวอื่น ที่มีการถ่ายทอดลูกหลานมายาวนาน หรือการเพาะเลี้ยงจากรุ่นต่อรุ่นไปยาวๆ จะพบว่าความรุนแรงจะลดน้อยลง ในอดีตการทำวัคซีนจึงใช้วิธีการเพราะเลี้ยงไปเรื่อยๆ 30-40 ครั้ง ก็จะได้ไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ลง แล้วเอามาทำวัคซีน เช่น การทำวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็น […]

แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม” สามารถเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้ “ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม” เกิดขึ้นได้หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งร่างกายจะมีการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันตนเองและทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบที่บริเวณต่อมผม ทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมได้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาที่ถูกวิธี แพทย์ผิวหนังชี้ “ภาวะผมร่วงเป็นหย่อม” สามารถเกิดขึ้นได้หลังการฉีดวันซีนโควิด-19 พร้อมแนะนำการดูแลรักษาที่ถูกวิธี โรคผมร่วงเป็นหย่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกช่วงอายุ ผู้ป่วยจะมีอาการผมร่วงเป็นหย่อมๆที่ศีรษะ โดยอาจจะมีขนร่วงที่บริเวณอื่นร่วมด้วย เช่น คิ้ว หนวด จอนหรือขนตามร่างกาย ในรายที่เป็นมาก อาจมีอาการผมร่วงทั่วศีรษะหรือขนตามร่างกายร่วงจนหมด โดยปกติแล้วโรคนี้จะเกิดไม่มีสาเหตุแน่ชัด จากข้อมูลทางวิชาการเชื่อว่าการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองของร่างกายร่วมกับการเสียการควบคุมของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เกี่ยวข้อง หรือร่างกายถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยบางอย่าง เช่น ความเครียดจากภาวะการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวและ สารสื่อประสาทที่บริเวณต่อมผม ส่งผลต่อการสร้างผมผิดปกติและวงจรชีวิตของผมเปลี่ยนจากระยะเจริญเติบโตเป็นระยะหลุดร่วงได้เร็วขึ้น สำหรับภาวะผมร่วงเป็นหย่อมภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากวัคซีนมีกระบวนการเลียนแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันต้านตนเองทำให้เกิดปฏิกิริยาอักเสบที่บริเวณต่อมผมและมีผลทำให้ผมร่วงเป็นหย่อมได้ ภาวะผมร่วงเป็นหย่อมภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยังจำเป็นที่จะต้องรอผลการศึกษามากกว่านี้ในเรื่องอุบัติการณ์การเกิดหลังจากการฉีดวัคซีน ในปัจจุบันมีการศึกษาผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่กลับมาเป็นซ้ำหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีความเป็นไปได้ถึงการเกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อมสามารถเกิดขึ้นใหม่หรือผู้ป่วยโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นอยู่แล้วและจะมีอาการมากขึ้นหลังฉีดวัคซีน โดยจะคล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงหลังจากมีการติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวมากพอที่จะสรุปผลได้ นอกจากนี้ยังพบว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมอาจเกิดภายหลังจากการฉีดวัคซีนอื่นๆ ได้ด้วย เช่น วัคซีนงูสวัด, วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอี รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคผมร่วงเป็นหย่อมร่วมด้วย เช่น ปัจจัยทางกรรมพันธุ์, ความเครียด, การเจ็บป่วย, โรคภูมิแพ้, โรคไทรอยด์, โรคลูปัส, ภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็ก […]

ลดอ้วน ลดโรค ด้วยการเร่ง “เมแทบอลิซึม” หนึ่งในกุญแจสำคัญของหุ่นและสุขภาพที่ดี

กลุ่มคนหนุ่มสาวมักจะมีข้ออ้างเสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกาย แต่หากถามว่าทุกคนอยากเป็นเจ้าของสุขภาพที่ดีไหม คงต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘ใช่’ เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน คือ การครอบครองสุขภาพที่ดี ซึ่งพบว่าในขณะที่สภาพร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่สิ่งเดียวที่เหมือนกัน คืออัตราการเผาผลาญมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น หากต้องการรักษารูปร่างหรือใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี ระบบเผาผลาญ คือ หนึ่งในกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี โดย หมอผิง – พญ. ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล แพทย์วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย (สหรัฐอเมริกา) กล่าวว่า “ระบบเผาผลาญ หรือ เมแทบอลิซึม (metabolism) คือ หนึ่งในกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งระบบเผาผลาญนี้ คือ กระบวนการที่ร่างกายนำอาหารที่รับประทานเข้าไป เปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อใช้ดำรงชีวิต และทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ และถึงแม้ว่าร่างกายของทุกคนจะมีความแตกต่างกัน แต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้น ร่างกายของคนส่วนใหญ่จะมีมวลกล้ามเนื้อที่ลดลง ผนวกกับฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกายที่ลดลง อย่างโกรทฮอร์โมน ส่งผลให้ระบบเผาผลาญจะทำงานได้น้อยลง ซึ่งสามารถส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเป็นภาวะอ้วนลงพุง อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบเผาผลาญถึงสำคัญ” การดูแลรักษาและช่วยชะลออัตราการเผาผลาญที่ลดลง สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวระหว่างวันให้มากขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน […]

ฝังเข็ม ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่?

หลายคนน่าจะเคยได้ยินว่าการ “ฝังเข็ม” ตามศาสตร์การรักษาของแพทย์แผนจีน สามารถช่วยลดน้ำหนักลงได้ ซึ่งทาง อ. นพ.จักรพงษ์ เสารงทอง ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ตอบในประเด็นนี้ว่า มีโอกาสเป็นไปได้ จากผลการศึกษาพบว่า การฝังเข็มมีผลต่อกลไกการทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกายซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้ในการรักษาได้ มีผลทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตดีขึ้น กระตุ้นการขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายทางเหงื่อสัดส่วนร่างกายลดลง ระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันลดลง ปรับสมดุลของระดับน้ำตาลและไขมันในร่างกาย ปรับสมดุลของต่อมไทรอยด์และต่อมหมวกไต ร่างกายเผาพลาญพลังงานได้มากขึ้น แต่การฝังเข็มทุกครั้งควรกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยอุปกรณ์ที่สะอาด ปลอดเชื้อ ในสถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเท่านั้น และการฝังเข็มนั้นถูกยอมรับว่าเป็นศาสตร์ในการรักษาจริงๆ นับเป็นอีกหนึ่งการรักษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล อย่างองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เองก็ประกาศยอมรับการรักษาโรคและบรรเทาอาการด้วยวิธีฝังเข็ม ข้อมูล : อ. นพ.จักรพงษ์ เสารงทอง ฝ่ายวิสัญญีวิทยา ภาพ : Pexels   บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ บีบสิวปลายจมูก เสี่ยงติดเชื้อในสมองเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่? แพทย์ผิวหนังแนะการใส่ถุงน่องเพื่อรักษา เส้นเลือดขอด แตกต่างจากถุงน่องธรรมดายังไง? ทำไมยิ่ง “ลดน้ำหนัก” ถึงยิ่ง “อ้วน” มีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรแก้   […]

บีบสิวปลายจมูก เสี่ยงติดเชื้อในสมองเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ประจำศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ทั้งยังเป็นเจ้าของเพจดัง “หมอแล็บแพนด้า” โพสต์ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่อง บีบสิวปลายจมูก เสี่ยงติดเชื้อในสมอง ตามรายงานข่าวจากประเทศจีน ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งบีบสิวแล้วติดเชื้อลามเข้าสมอง โดยหมอแล็บได้โพสต์ไว้ว่ากรณีนี้ “เป็นไปได้” แต่ในความเป็นจริงแล้วยังถือว่าพบได้น้อยมาก เพราะสิวมันมีหลายแบบ แบบที่ติดเชื้อแบคทีเรียก็มี และบริเวณรอบจมูกมีเยื่อบุต่อเนื่องเข้าไปภายในโพรงจมูก ซึ่งมีหลอดเลือดมาเลี้ยงจำนวนมาก หลอดเลือดพวกนี้ เชื่อมต่อไปดวงตา และสมองได้ และนอกจากไม่ควรบีบสิวแล้ว “ฝี”ก็เหมือนกันนะครับ เพราะฝีคือผิวที่ติดเชื้อแบคทีเรีย แล้วถ้าเราบีบฝี บางทีมันหนองมันไม่ได้พุ่งปรี๊ดออกมา มันกลับถูกผลักเข้าไปในเส้นเลือด แล้วหนองมีแต่แบคทีเรียทั้งนั้น อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียแพร่เข้าสู่กระแสเลือดได้ ฉะนั้น นักบีบทั้งหลาย หักห้ามใจกันไว้หน่อยนะครับ มันไม่ค่อยเกิด แต่มันก็เกิดขึ้นได้สำหรับบางคน เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับ ข้อมูล : หมอแล็บแพนด้า ภาพ : Pexels , Shutterstock   บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดูแล “สิววัยรุ่น” กับ “สิววัยทำงาน” ต่างและเหมือนกันอย่างไร แพทย์เตือน “สารปรอท” ที่พบบ่อยในสกินแคร์ อันตรายมีผลกระทบต่อร่างกายหลายระบบ จะได้ไม่งง! […]

“ออกกำลังกาย” มีดีกว่าแค่ “ลดน้ำหนัก” ผลวิจัยชี้ชัดคนอ้วนลดความเสี่ยงจากโรคได้

“ออกกำลังกาย” มีดีกว่าแค่การ “ลดน้ำหนัก” ช่วยเพิ่มความฟิตพร้อมพิชิตโรค ผลวิจัยชี้ชัดลดความเสี่ยงให้คนอ้วน ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีมีชีวิตยืนยาว การออกกำลังกายนั้นมีคุณประโยชน์มากมายที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง บางคนเป้าหมายของการออกกำลังกายคือต้องการมีน้ำหนักที่ลดลง แต่ในความจริงแล้ว น้ำหนักที่ลดลงและหุ่นที่สวยงามถือว่าเป็นของแถมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เต็มๆ นั้นคือสุขภาพที่ดีรอบด้าน ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถ้าเป้าหมายคือ “ผอมลง” หรือ “น้ำหนักลง” ในตอนเริ่มต้นของการออกกำลังกายอาจท้อ เพราะน้ำหนักมักลดลงไม่มาก เหตุผลมาจากเมื่อออกกำลังกาย ปริมาณไขมันซึ่งมีน้ำหนักเบาจะลดลง แต่สิ่งที่ได้มาคือกล้ามเนื้อซึ่งมีน้ำหนักที่มากกว่าไขมัน ซึ่งในความเป็นจริงนั่นคือเรื่องที่ดี เพราะกล้ามเนื้อนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น กล้ามเนื้อช่วยให้กระดูกแข็งแรง ช่วยให้ร่างกายตอบสนองไวต่ออินซูลิน ช่วยเรื่องความแข็งแรงต่อร่างกายที่ถึงแม้ว่าตัวเลขน้ำหนักบนเครื่องชั่งจะลดลงไม่มาก แต่หากเทียบกับมวลกล้ามเนื้อที่ได้มา ได้ระบบเผาผลาญที่ดีขึ้น คอเลสเตอรอลที่ลดลง นับว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่า และหากต้องการมีอายุยืนยาว มีสุขภาพที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสนุกกับไลฟ์สไตล์ตามที่ต้องการ “การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง” มีความสำคัญมากกว่า “การลดน้ำหนัก” ซึ่งทุกคนสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ทุกเมื่อ หากมีความกระตือรือร้นเพียงพอ   ผลวิจัยชี้ชัดคนอ้วนลดความเสี่ยงจากโรคได้ด้วยการ “ออกกำลังกาย”   แต่ถ้ามีเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่อยากมีโรครุมเร้า ผลวิจัยนี้สนับสนุนชัดว่า การออกกำลังกายมีผลดีแน่นอน โดย Dr. Glenn Gaesser ศาสตราจารย์ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาในฟีนิกซ์ เชี่ยวชาญเรื่องความไม่เพียงพอของการออกกำลังกาย ได้ศึกษาผลกระทบของการออกกำลังกายเพื่อผลต่อการดูแลองค์ประกอบร่างกายและการเผาผลาญอาหารมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยเน้นเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอ้วน ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นย้ำถึงความไร้ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก พบว่าสภาวะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ รวมทั้งความดันโลหิตสูง ระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี หรือการดื้อต่ออินซูลิน ดีขึ้นอย่างมากหลังจากเริ่มออกกำลังกาย […]

อัพเลเวลความสวย…ดูแลผิวแบบนางในวรรณคดี ที่ Jivamanee Beauty & Spa

หลังจากโหมงานหนักกันมาทั้งปี ถึงเวลาอัพเลเวลความสวย เติมออร่าให้ผิวพุ่ง เปล่งประกาย รับปีใหม่กันสักหน่อย ครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับการศาสตร์การดูแลผิวแบบไทยโบราณ ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นนางในวรรณคดี ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ การตกแต่ง และทรีมเม้นต์ต่างๆ ที่พร้อมจะปรนนิบัติผิวคุณให้สวย เปล่งประกาย เราเช็คอินกันที่ Jivamanee Beauty & Spa (จิวามณี บิวตี้ แอนด์ สปา) สปาใจกลางเมือง บนชั้น 4 Rainhill ซอยสุขุมวิท 47 (BTS ทองหล่อ) สปาที่ให้บริการด้านความงามแบบวงจร ทั้ง Signature treatment สูตรเฉพาะ การนวดสลายด้วยเทคนิคพิเศษ และการนำดอกไม้มงคลของไทย มาเป็นส่วนผสมหลักในการปรนนิบัติผิว ทำให้มีจุดเด่นไม่เหมือนใคร ที่เมื่อได้ลองแล้ว บอกเลยว่า เลิฟมากกก! จากการพูดคุยทำให้ทราบว่า คุณลี่ เจ้าของ จิวามณี บิวตี้ แอนด์ สปา มีความชอบและหลงใหลในศาสตร์ความงามแบบไทยโบราณ จากนั้นจึงศึกษาค้นคว้าอย่างหนัก จนกลายมาเป็นสปาแห่งนี้ ที่นำความเชื่อแบบไทยโบราณ มาผสมผสานเข้ากับคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพร และกลิ่นหอมชวนหลงใหลของดอกไม้มงคล ปรุงออกมาเป็นทรีมเม้นต์ดูแลผิวสูตรเฉพาะ ตลอดเวลาที่อยู่ในสปาแห่งนี้ […]

แพทย์ผิวหนังแนะการใส่ถุงน่องเพื่อรักษา เส้นเลือดขอด แตกต่างจากถุงน่องธรรมดายังไง?

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการใส่ถุงน่องเพื่อการรักษาเส้นเลือดขอด ช่วยลดความดันในหลอดเลือดดำสูงที่ขา และเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดดำ ทำให้เลือดไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น ป้องกันการเป็นมากขึ้นของโรคในอนาคตได้ เส้นเลือดขอด เป็นอาการหนึ่งในภาวะหลอดเลือดดำชั้นตื้นผิดปกติ หรือที่เรียกว่า Chronic Venous Disorder (CVD) โดยภาวะนี้พบได้ไม่น้อยในปัจจุบัน CVD เกิดจากความดันในหลอดเลือดดำที่สูงมากขึ้น ปัจจัยที่ส่งเสริมทำให้เกิดเส้นเลือดขอด ได้แก่ การมีอายุที่มากขึ้น การตั้งครรภ์ ภาวะอ้วน พันธุกรรม เพศ โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย รวมถึงการทำงานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ ส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติที่บริเวณลิ้นของหลอดเลือดดำที่ขา ทำให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจได้ไม่ดี จากแรงโน้มถ่วงจึงทำให้เกิดความดันในหลอดเลือดมากขึ้น ทำให้เกิดรอยโรคใน CVD ตามมา เช่น เส้นเลือดฝอย เส้นเลือดขอด ผิวหนังอักเสบ ภาวะหนังแข็ง จนถึงทำให้เกิดแผลลึกตามมา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ถุงน่องหรือถุงเท้าเพื่อการรักษา เส้นเลือดขอด จะแตกต่างจากถุงน่องเพื่อความงามทั่วไป ถุงน่องหรือถุงเท้าเพื่อการรักษา จะแตกต่างจากถุงน่องเพื่อความงามทั่วไปตรงที่ถุงน่องเหล่านี้จะมีความดันที่บริเวณข้อเท้าที่พอเหมาะในการเพิ่มการไหลเวียนในหลอดเลือดดำที่ขา ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้น ทำให้สามารถลดความดันในหลอดเลือดดำสูงที่ขาได้ นอกจากนี้ ยังลดการอักเสบ ภาวะบวม รวมถึงเพิ่มออกซิเจนให้สามารถเลี้ยงที่ผิวหนังได้ดีขึ้น โดยถุงน่องกลุ่มนี้ จะมีความดันสูงที่สุดที่บริเวณข้อเท้า และมีความดันค่อยๆ ลดลงในบริเวณที่เหนือข้อเท้าขึ้นไป ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง […]

แชร์ลิสต์ “สมุนไพรไทย” หาทานง่าย แก้โรคยอดฮิต และ บำรุงผิว ช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะนำ ตำรับยา ฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาปราบชมพูทวีป พร้อมชูพืช ผักสมุนไพรรสเปรี้ยว ขมและ เผ็ดร้อนมาปรุงเป็นอาหาร ช่วยแก้อาการเจ็บป่วย และ บำรุงผิว ในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาว ตามศาสตร์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะคนที่เกิดธาตุน้ำ ต้องดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ เพราะจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนธาตุอื่นๆ ในช่วงฤดูนี้ ช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ในฤดูฝน มีธาตุลมเป็นเหตุให้เจ็บป่วย ในฤดูหนาวมีธาตุน้ำเป็นเหตุให้เจ็บป่วย ช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาว ร่างกายมีไอความร้อนค้างอยู่ตอนหน้าฝน พออากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วปรับตัวไม่ทันเกิดภาวะธาตุไฟพิการ ก็เลยเจ็บป่วยได้ง่าย ในคนที่มีภูมิต้านทานดีก็จะไม่มีอาการใดๆ แต่ในคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดี ช่วงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อน จะป่วยได้ง่ายมากในฤดูหนาว ตามหลักการแพทย์แผนไทย มีธาตุน้ำ เป็นที่ตั้งที่แรกของการเกิดของโรคต่างๆ หมายถึงการเจ็บป่วยมักเกิดจากธาตุน้ำก่อน อากาศที่เย็นลงทำให้เสมหะกำเริบ เกิดอาการภูมิแพ้ มีอาการคัดจมูก จาม น้ามูกไหล ไอ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้ต่ำๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพในเบื้องต้นแพทย์แผนไทยจะเริ่มโดยการใช้อาหารในการปรับสมดุลของร่างกาย โดยใช้รสอาหาร เปรี้ยว ขม เบื่อ เอียน ดังคำโบราณว่า ปลายฝนต้นหนาว ให้กินแกงส้มดอกแค เพื่อปรับสมดุลธาตุในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล เนื่องจากแกงส้ม เครื่องแกง จะมีรสเผ็ดร้อน […]

เปิดที่มา ครีมสมุนไพร Baby Bua Baby Skin Cream สกินแคร์ลดผดผื่นสำหรับเด็ก

การใช้ชีวิตเป็น ‘มนุษย์แม่’ ว่ายากแล้ว แต่ถ้ายิ่งเป็นมนุษย์แม่ที่มีลูกเจ็บไข้ได้ป่วย อาการตั้งแต่น้อยไปมาก ย่อมสร้างความกังวลใจให้ไม่น้อย เช่นเดียวกับคุณแม่แฝดสอง ‘คุณแนน-แพรธารา อมรศักดิ์’ ที่พยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพราะพาลูกไปหาหมอก็ไม่หายสักที จึงสั่งทำผลิตภัณฑ์สูตรพิเศษที่ดีและปลอดภัยที่สุดใช้เอง เพื่อสุขภาพผิวและไม่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการที่ดีและความสุขของลูกและทุกคนในครอบครัว จนเกิดเป็นครีมสมุนไพร 9 ชนิด ที่มาในชื่อ Baby Bua Baby Skin Cream   เลี้ยงลูกแฝดชาย-หญิงให้อยู่หมัด “ครอบครัวเรามีลูกยาก จึงปรึกษาแพทย์เพื่อทำอิ๊กซี่ (เด็กหลอดแก้ว) ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายคือได้ตัวอ่อนมาสี่ตัว ตรวจเพศจึงรู้ว่าเป็นชาย 3 หญิง 1 โดยคุณหมอให้เลือกว่าจะเอาตัวไหนฝังในมดลูกเรา แนนจึงเลือกเป็นลูกแฝดหญิงและชาย โดยลูกชาย (น้องบุญ) คลอดก่อนลูกสาว (น้องบัว) 1 นาที แต่เราพยายามสอนให้เขามีความเป็นพี่น้องกัน พี่ต้องดูแลน้อง ความที่เราชอบเลี้ยงเด็ก และเรียนปริญญาโทด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กมาด้วย ทำให้รู้ว่าการที่เขาต่างเพศกัน ย่อมมีวิธีเลี้ยงดูต่างกัน เราต้องเข้าใจบุคลิกและความรู้สึกลูกแต่ละคน ลูกสาวค่อนข้างซนกว่าลูกชาย เราต้องใช้เหตุผลอธิบายเป็นหลัก หรือการฝึกให้เขากินข้าวเองได้ตั้งแต่ 6เดือน ก็เป็นการจัดระเบียบวินัย สอนให้เขารู้จักเวลาในการทำกิจวัตรประจำวัน ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการกิน” ลูกคันเพราะภูมิแพ้ผิวหนัง […]

แพทย์เตือน “สารปรอท” ที่พบบ่อยในสกินแคร์ อันตรายมีผลกระทบต่อร่างกายหลายระบบ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนอันตรายจาก สารปรอท พบได้มากมักถูกผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆ ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สารปรอทไม่ใช่สารอันตรายตัวใหม่ที่เพิ่งใช้ในสังคมไทย โดยช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา สารปรอทเคยเป็นสารอันตรายอันดับหนึ่งของเครื่องสำอางที่ใช้ในไทยมาก่อน ซึ่งจะนิยมผสมในครีมบำรุง เมื่อมีกระแสความนิยมของการมีผิวขาวเพิ่มขึ้น ทำให้มีการลักลอบใช้ปรอทในเครื่องสำอางและสกินแคร์ เพื่อรักษาฝ้า จุดด่างดำ หรือทำให้ผิวขาว สารปรอทเป็นสารอันตรายที่พบบ่อยสุด รองลงมาคือ สารไฮโดรควิโนน และกรดวิตามินเอ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งเพราะพิษของของสารปรอทนั้นมีผลกระทบต่อหลายระบบของร่างกาย พิษที่สำคัญของ สารปรอท ต่อร่างกาย แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม พิษที่สำคัญของสารปรอทต่อร่างกาย คือ พิษต่อผิวหนัง แม้ว่าสารปรอทจะมีผลทำให้เม็ดสีลดลง แต่พบว่าอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ หากใช้ในระยะยาว จะทำให้ผิวบางลง เกิดจุดดำที่ผิวเพิ่มขึ้น เกิดฝ้าถาวร หรือในบางจุดจะทำให้เกิดผิวด่างถาวร พิษต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการสั่น ปลายประสาทอักเสบ การทรงตัวผิดปกติ ชักกระตุก ซึมเศร้าหรือเกิดประสาทหลอนได้ พิษต่อตับและไต ทำให้เกิดภาวะตับอักเสบ และไตอักเสบได้ในระยะยาว พิษต่อระบบเลือด […]

เช็คลิสต์ 5 เรื่องที่ควรระวัง สำหรับสาววัย 30 อัพ เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องเล่นๆ

สาวๆ ยุคใหม่ที่มักจะออกมาทำงานนอกบ้าน รับผิดชอบชีวิตตัวเอง ไม่ได้ดูแลแค่งานบ้านเหมือนในสมัยก่อนๆ หลายครั้งอาจจะวุ่นวายอยู่กับภารกิจรายวันจนละเลยเรื่องของสุขภาพกันไป ทำให้บ่อยครั้งกว่าจะรู้ว่ามีอาการป่วยก็ลุกลามรุนแรงจนรักษากันยาก ลองมาเช็คกันค่ะว่าสาวๆ โดยเฉพาะสาวๆ ที่เริ่มเข้าสู่วัยเลข 3 ควรจะมีแนวทางการตรวจเช็คสุขภาพกันอย่างไรบ้าง มีโรคอะไรบ้างที่ควรระวังและตรวจดูกันอย่างสม่ำเสมอ เพราะสำหรับหลายๆ โรค หากตรวจพบได้เร็ว ก็อาจจะสามารถรักษาได้ง่ายกว่า และมีโอกาสหายขาดได้ค่ะ เช็คลิสต์สุขภาพ 5 เรื่องที่ควรระวัง ตรวจเลือด-ตรวจปัสสาวะ เป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐาน ทั้งการตรวจ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เพื่อดูความผิดปกติของค่าต่างๆ ทั้งเป็นข้อบ่งชี้ของอาการของโรคหลายๆ โรค ทั้ง ธาลัสซีเมีย ลิวคีเมีย ภาวะดีซ่าน โรคที่เกี่ยวกับตับ โรคที่เกี่ยวกับไต ไขมันในเลือด เบาหวาน ไทรอยด์ รวมถึงโรคติดเชื้อทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส การตรวจความผิดปกติของเต้านม หรือการตรวจมะเร็งเต้านม เพื่อหาความผิดปกติในระยะแรกเริ่ม เพราะการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีการเกี่ยวข้องกับสารเคมีกันมากขึ้น โดยเฉพาะในอาหารซึ่งมักจะมีฮอร์โมนในปริมาณที่สูง ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของหมู หรือ ไก่ รวมถึงการใช้ยาในสัตว์ต่างๆ เมื่อได้รับสารเคมี และฮอร์โมนเหล่านี้เข้าไปในร่างกายแล้ว ก็อาจส่งผล ไปกระตุ้นเซลล์ให้เติบโตผิดปกติและกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ […]

เช็คลิสต์ก่อนสาย! ปวดคอไม่หาย ทำลายทุกระบบ หากเรื้อรังอาจเป็นอัมพาตได้

ทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมก้มหน้าค่ะ เคยลองคำนวณไหมคะว่า วันๆ หนึ่ง คุณก้มหน้าดูโทรศัพท์วันละกี่ชั่วโมง ก้มหน้าทำงานกี่ชั่วโมง การก้มหน้านานๆ ทำให้คุณมีโอกาสปวดคอ ปวดบ่า ปวดสะบัก ปวดร้าวเข้ากระบอกตา ปวดศีรษะ รวมไปถึงอาการเหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม เพราะไหล่งุ้ม หลังค่อม ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อระบบโครงสร้างร่างกาย และถ้ามีอาการเรื้อรังอาจส่งผลทำให้เป็นอัมพาตได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการ ปวดคอไม่หาย ทำลายทุกระบบ!! คุณเพ็ญพิชชากร  แสนคำ นักกายภาพบำบัดจาก คลินิกกายภาพบำบัดอริยะ ชั้น 1 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) ได้มาให้ข้อมูลอาการปวดคอว่า อาการปวดคอมีความรุนแรงมากน้อยต่างกัน ซึ่งเราอาจสังเกตได้ด้วยตัวเราว่าเราเป็นรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยดูจากผลกระทบจากการใช้ชีวิตประจำวัน หากรู้สึกว่าอาการปวดนั้นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันปกติ อาจต้องรีบรักษา หรือตรวจให้แน่ใจว่าอาการปวดไม่รุนแรงถึงขั้นกดทับเส้นประสาท เพราะหากเป็นเช่นนั้นอาจส่งผลให้มีอาการชา อ่อนแรง ยกแขนไม่ขึ้นก็เป็นได้ ฯลฯ นักกายภาพ ได้แนะนำวิธีประเมินตัวเอง ด้วยการเช็คอาการดังต่อไปนี้ ว่าคุณมีอาการเหล่านี้กี่ข้อ? นั่งทำงานแป๊ปหนึ่ง ก็ปวดเมื่อยต้นคอ ปวดมากขึ้นทุกๆ วัน จับต้นคอแล้วรู้สึกร้อนๆ รุมๆ ปวดเหมือนเป็นไมเกรน ปวดอื่นๆ ที่ขมับ […]

5 ข้อควรรู้ เสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 ด้วย “ไฟโตนิวเทรียนท์” แบบเข้าใจง่าย

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสารพฤกษเคมี International Phytonutrients Symposium (IPS) ในหัวข้อ “Phytonutrient for health at present and in future: immunity and personalized wellness” ปี 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากนักวิชาการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงข้อมูลของ “ไฟโตนิวเทรียนท์” กับภูมิคุ้มกันของร่างกาย การดูแลสุขภาพ และการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี โดยสถาบันสุขภาพนิวทริไลท์จากแอมเวย์ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้ ไขข้อข้องใจบทบาทของไฟโตนิวเทรียนท์ต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญ เมื่อเอ่ยถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เราอาจจะนึกถึงหน้าที่ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสหรือไข้หวัด แต่เราจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้อย่างไร หากไม่เลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสต่างๆ ในยุคปัจจุบันได้ ในโอกาสพิเศษนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ปี 2564 ได้ให้เกียรติร่วมแบ่งปันข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ที่นอกเหนือจากข้อมูลในงานประชุมวิชาการฯ โดยแนะนำ 5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients) ที่มีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. สารพัดประโยชน์ของไฟโตนิวเทรียนท์ กลุ่มสารอาหารที่ได้จากผักและผลไม้ 5 สีมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ซึ่งไฟโตนิวเทรียนท์มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง 2. พลังของผักและผลไม้กลุ่มสีเขียว การทานผักใบเขียว โดยเฉพาะในตระกูลกะหล่ำ ซึ่งมีสารซัลโฟราเฟน (sulforaphane) ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบที่ดี และเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดี   3. […]

ทำไมยิ่ง “ลดน้ำหนัก” ถึงยิ่ง “อ้วน” มีปัจจัยอะไรบ้างที่ควรแก้

หลายคนที่กำลังลดน้ำหนักอาจจะยังสงสัยว่าทำไมยิ่งลดน้ำหนักถึงยิ่งอ้วน ทาง พญ. น้ำทิพย์ พันธ์ทิพทวี สูตินรีแพทย์ จะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างในประเด็นนี้ ก่อนอื่นต้องขอบอกอุปสรรคที่ทำให้อ้วนคือ ความหิว และปัจจัยที่ทำให้เกิดความหิว คือ ฮอร์โมนควบคุมความหิว หรือที่เรียกว่า “Hunger Hormone” มีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้ 1. ฮอร์โมนเลปติน (Leptin hormone) เป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่ม จะถูกสร้างจากเซลล์ไขมันและถูกกระตุ้นไปสมองทำให้อิ่ม ยิ่งมีไขมันเยอะก็จะมีเลปตินที่เยอะ ในทางตรงกันข้ามในภาวะที่มีเลปตินสูงก็จะทำให้เกิดภาวะดื้อเลปติน ทำให้เลปตินทำงานไม่ได้ เมื่อเลปตินสร้างสารไปกระตุ้นที่สมองจึงทำให้สมองไม่รู้สึกอิ่ม จะพบว่าในคนอ้วนจะมีเลปตินสูงกว่าคนผอมถึง 318 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ไม่รู้สึกอิ่ม และสามารถรับประทานอาหารได้เรื่อยๆ คล้ายกับคนที่เป็นโรคเบาหวานจะมีการดื้ออินซูลิน 2. ฮอร์โมนเกรลิน (Ghrelin hormone) เป็นฮอร์โมนที่ทำงานตรงกันข้ามกับเลปติน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกหิวสร้างมาจากกระเพาะอาหาร เมื่อกระเพาะว่างจะส่งสัญญาณไปที่สมองทำให้รู้สึกหิวและรับประทานอาหาร ในคนอ้วนพบว่าเกรลินจะต่ำลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์กว่าในคนผอม จึงทำให้รับประทานอาหารเข้าไปเยอะ อย่างไรก็ตามคนอ้วนก็ยังรับประทานอาหารเยอะ เนื่องจากการทำงานของเลปตินและเกรลินทำงานไม่สมดุลกัน เมื่อมีภาวะดื้อเลปตินจึงไม่รู้สึกอิ่มและทำให้ยิ่งรับประทานอาหารเข้าไป 3. ฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol hormone) หลายท่านอาจจะเคยรู้สึกว่ายิ่งเครียด ยิ่งรับประทานอาหารเยอะ เนื่องมาจากการหลั่งของฮอร์โมนคอร์ติซอล […]

ตอบทุกข้อสงสัย ฉีดให้เด็กอายุ 12-18 ปี ทำไมต้อง วัคซีน mRNA

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้แต่ในหมู่ผู้ใหญ่ การเลือกรับวัคซีนโควิด-19 ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย์นั้น นับเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างน่าหนักใจสำหรับหลายคน เนื่องจากต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่าง ทั้งเรื่องประเภทวัคซีน โรคประจำตัว ประโยชน์ ความเสี่ยง และอื่น ๆ มาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจนัก หากประชาชนจะเกิดข้อสงสัยในเรื่องความปลอดภัยของการรับวัคซีนโควิด19 ในกลุ่มเยาวชนวัย 12 – 18 ปี ที่กำลังทยอยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA อยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองและเยาวชนที่กำลังลังเลในการเข้ารับวัคซีน mRNA เราได้นำเสนอข้อมูลหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี จากกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “One Health in the Virtual Park” ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) ที่จัดขึ้นมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้เป็นการเสวนาวาระพิเศษร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อแบ่งปันข้อมูลในหัวข้อ “วัคซีน mRNA ในเด็ก ดีจริงไหม อันตรายหรือไม่ ตัดสินใจยังไงดี?” ฉีดให้เด็ก ทำไมต้องวัคซีน mRNA ? หลายๆ […]

รู้หรือไม่? “ภูมิแพ้อาหารแฝง” กับ “อาการแพ้อาหาร” ไม่เหมือนกัน

ระยะหลังนี้หลายคนอาจได้ยินคำว่า “ภูมิแพ้อาหารแฝง” บ่อยขึ้น จากการที่มีบุคคลมีชื่อเสียงได้ทำการตรวจและรีวิวอย่างมากมาย หลายคนเข้าใจผิดว่า “ภูมิแพ้อาหารแฝง” กับ “อาการแพ้อาหาร” นั้นคืออาการเดียวกัน ซึ่งที่จริงแล้วทั้งสองอาการมีความแตกต่างกัน มาทำความเข้าใจความแตกต่างของสาเหตุและอาการ เพื่อเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม กับสาระความรู้ดีๆ จาก ห้องปฏิบัติการ N Health “ภูมิแพ้อาหารแฝง” กับ “อาการแพ้อาหาร” ไม่เหมือนกัน หากพูดถึงการแพ้อาหาร ส่วนใหญ่จะนึกถึงอาการมีผื่นคันขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาการดังกล่าวนี้เรียกว่าการแพ้อาหารแบบเฉียบพลัน แต่ภูมิแพ้อาหารแฝง คือ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบย่อยอาหารหลังจากกินอาหารที่แพ้เข้าไป โดยอาการจะไม่รุนแรงเหมือนเวลาแพ้อาหารที่เกิดขึ้นฉับพลัน แต่จะสร้างความรำคาญให้กับคนที่มีอาการ ซึ่งทั้งสองอาการมีความแตกต่างกัน “อาการแพ้อาหาร” เกิดจากสิ่งที่รับประทานเข้าไปได้ไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานชนิด IgE ให้ทำงานเกินกว่าปกติ ทำให้ร่างกายเข้าใจว่าสิ่งที่รับประทานเข้าไปเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงแสดงอาการแพ้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน แม้ว่าจะรับประทานเพียงเล็กน้อยก็มีผลได้ ในขณะที่ “ภูมิแพ้อาหารแฝง” ร่างกายจะสร้างสารภูมิต้านทานชนิดอิมมูโนโกลบูลินจี (IgG) ทำปฏิกริยากับอาหารที่แพ้ หากรับประทานในปริมาณเล็กน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระทบอะไร โดยส่วนใหญ่ผู้มีอาการจึงมักไม่รู้ว่าตัวเองแพ้อาหารแฝงชนิดไหน นอกจากนี้ภูมิแพ้อาหารแฝงจะแสดงอาการช้ากว่าการแพ้อาหารทั่วไป อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงกว่าจะแสดงอาการ โดยสารภูมิต้านทานชนิดชนิด IgG […]

“หมอขนม” แชร์ทริคหุ่นเป๊ะด้วยนวัตกรรมยอดฮิต “การสลายไขมันด้วยความเย็น”

การมีรูปร่างและสัดส่วนที่ดี ถือเป็นความปรารถนาของสาวๆ ทั้งหลาย ซึ่งเป้าหมายนี้ต้องแลกมาด้วยการมีวินัยเคร่งครัด ทั้งเรื่องการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย ทำให้หลายคนหันไปพึ่งพาตัวช่วยรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การใช้หัตถการสลายไขมันแบบชั่วคราว ไปจนถึงการผ่าตัดดูดไขมัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้นที่ยาวนาน นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีความงามที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ทำให้ “การสลายไขมันด้วยความเย็น” ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมยอดฮิตในการช่วยแก้ไขรูปร่าง โดยสามารถช่วยลดสัดส่วนและไขมันส่วนเกินในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไม่เกิดบาดแผล และไม่ทำให้ไขมันกลับมาสะสมอีก เรียกว่าตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายหรือดูแลตัวเอง วันนี้ แพรว จึงขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ “การสลายไขมันด้วยความเย็น” แบบครบทุกมิติ ซึ่ง “หมอขนม” หรือ “พ.ญ.ภัทรชนน อัศววรฤทธิ์” แพทย์ความงามชื่อดังแห่ง Roselin Wellness Center ได้เล่าให้สาวๆ ฟังแบบเข้าใจง่ายดังนี้ “การสลายไขมันด้วยความเย็น” คืออะไร “การสลายไขมันด้วยความเย็น เป็นการใช้เครื่องมือที่มีหัวดูดผิวในการดูดทั้งผิวหนังและไขมันสะสมใต้ผิวหนัง โดยเจาะจงเฉพาะเซลล์ไขมันเท่านั้น แล้วปล่อยความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ระดับ -11°C ถึง -13°C ส่งผลให้ไขมันใต้ผิวหนังแข็งตัวเกาะเป็นผลึก โดยความเย็นจะแช่แข็งให้เซลล์นั้นตาย เรียกง่ายๆ ว่าเซลล์ไขมันที่ถูกแช่แข็งจะหยุดทำงาน จากนั้นฝ่อและตายไปอย่างถาวร เมื่อไขมันตาย ร่างกายก็จะขับออกได้เองด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ โดยไม่ส่งผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย” “การสลายไขมันด้วยความเย็น” ได้ผลจริงหรือไม่ […]

keyboard_arrow_up