ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ โครงการจากพระปณิธานของ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”

Alternative Textaccount_circle
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำหรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โครงการที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาค

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ด้วยพระองค์เองอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงทรงเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนการดำเนินงาน และร้านจำหน่ายของที่ระลึกศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

สำหรับ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ เกิดจากพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ซึ่งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนมาตลอด โดยในปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563 พร้อมมีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2573

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเห็นว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ จึงไม่ฆ่าสัตว์ ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีเหมือนกับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในประเทศอื่นๆ ที่เมื่อครบกำหนดก็จะกำจัดสัตว์ได้ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในประเทศไทยจึงเน้นการดูแลสัตว์ให้มีสุขลักษณะที่ดี สะอาด มีความสุข และมีการฝึกนิสัย เพื่อในอนาคตจะได้มีผู้นำไปเลี้ยง ซึ่งจะมีการติดตามดูต่อด้วยว่าสุนัขที่นำไปเลี้ยงเป็นเช่นไร

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ มีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ สามารถรองรับสุนัขจรจัดได้กว่า 5,000 ตัว ถือเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน รวมถึงเป็นศูนย์ปฏิบัติการ Laboratory Investigation ที่ทันสมัย มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำการ เพื่อตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคให้แก่สุนัขจรจัดตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนรักสุนัขสามารถขออุปถัมภ์กลับไปเลี้ยงดูต่อที่บ้านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด


 

ข้อมูลและภาพเพิ่มเติม : Korat Next Step, Engkrit Panamee


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 ความคืบหน้าการรักษาพระอาการประชวรของ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์”

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวร

“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ฉลองพระองค์ชุดไทย เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงานอุ่นไอรักฯ

“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พุทธศักราช 2562

แบบอย่างจากแม่…อดีต-ปัจจุบัน ภาพความอบอุ่น “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ขัตติยนารีผู้อ่อนโยน

นอนตี 3 ตื่น 9 โมง…เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงงานไม่ว่างเว้น แม้ในวันที่ทรงประชวร

Praew Recommend

keyboard_arrow_up