พระนามใหม่ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง?

อ่านอย่างไรให้ถูกต้อง? พระนามใหม่ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้ (4 พ.ค. 2562) เพื่อพระราชอิสริยยศแห่งพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ จึงได้มีการเปลี่ยนพระปรมาภิไธย หรือ พระนาม ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ จากเดิม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีคำอ่านที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คำอ่าน) พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พน-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน กิ-ติ-สิ-ริ-สม-บูน-อะ-ดุน-ยะ-เดต สะ-หยาม-มิน-ทรา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม บอ-รม-มะ-นาด-ถะ-บอ-พิต พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว โดยในการออกพระปรมาภิไธยโดยย่อนั้น นอกจาก “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตามที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปแล้ว ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการออกพระปรมาภิไธยโดยย่อว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” อีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของการอ่านออกเสียงพระนาม สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มีดังต่อไปนี้ (คำอ่าน)  สม-เด็ด-พฺระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก พฺระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นี […]

ความจริงจากชั้น 16 รพ.ศิริราช ในหลวง ร.๙ ทรงรับสั่งกับ ดร.สุเมธ เมื่อครั้งผ่าตัดใหญ่

ตลอด 70 ปีที่ ในหลวงร.๙ ทรงครองราชย์ ดูแลทุกข์สุขของประชาชน คนไทยได้รับทราบเรื่องพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวจากแถลงการณ์ต่างๆ ในยามที่พระองค์ต้องเสด็จไปรักษาพระวรกาย

ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง

เชื่อว่า คนไทย  ไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินไทยหรือแผ่นดินนอก ต้องเคยได้อ่านหรือได้ยินพระราชดำรัสทรงคุณค่าที่ว่า “…ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง” มาแล้วแน่ๆ ทว่าจะมีสักกี่คนที่เคยอ่านพระราชดำรัสนี้แบบเต็มๆ ประโยค  วันนี้แพรวขออัญเชิญความตอนนี้ซึ่งอยู่ในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีไปถึงพระสหายในต่างประเทศ ภายหลังจากที่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ดังนี้ “…เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไร และเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้มีการติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…” นั่นทำให้เราคนไทยมีภาพความทรงจำแสนคุ้นชิน ไม่ว่าจะเป็นการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก ประทับยืน หรือนั่ง อยู่ท่ามกลางประชาชน และหลายครั้งก็ทรงคุกพระชานุต่อหน้าพสกนิกรของพระองค์ กระทั่งมีคำพูดว่า ไม่มีพื้นที่ตารางนิ้วไหนของประเทศไทยที่พระองค์ไม่ได้เสด็จฯไป กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์หนึ่งเดียวในโลกที่ไม่สมัครพระทัยอยู่แต่ในปราสาทราชวัง แต่ทรงเลือกที่จะดูแลทุกข์สุขของประชาชนแบบลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง ภาพพระเสโทหยดริน พระวรกายเปียกชุ่มจากสายฝน ทั้งบุกป่าฝ่าดง ไม่เว้นแม้กระทั่งยามค่ำคืน คนไทย โชคดีนัก เพราะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนในโลกนี้ที่จะทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรได้เทียบเทียมพระองค์อีกแล้ว และหากนับว่าวันที่พระองค์เสด็จฯขึ้นครองราชย์ยังทรงเป็นยุวกษัตริย์ ด้วยทรงมีพระชนมายุยังไม่เต็ม 19 พรรษาดีนัก ย่อมกล่าวได้ว่าตลอดห้วงแห่งการครองราชย์ 70 […]

ไม่แบ่งแยกช่อง รวมละครเทิดพระเกียรติ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ “พ่อ”

รวมละครเทิดพระเกียรติ จากทุกสถานีโทรทัศน์ ที่ต่างพร้อมใจน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงร.9 มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยถ่ายทอดผ่านละครเทิดพระเกียรติ ทั้งที่สร้างใหม่และที่นำกลับมาฉายอีกครั้ง

กลั้นน้ำตาไม่อยู่…รายการพิเศษ “ธ สถิตในดวงใจ”

รายการพิเศษ “ธ สถิตในดวงใจ” วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 ตอน “น้องเดียร์ตัวแทนคนไทยสัมภาษณ์สื่อต่างประเทศ” และ “สานรอยพ่อ”

“พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา” อีกนิทรรศการ ที่จะสถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำคนไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับพระบรมฉายาลักษณ์ที่สถิตตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งผืนแผ่นดินกับ “นิทรรศการ พระบารมีปกเกล้า เหล่าปวงประชา”

“ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ” ขวัญกำลังใจยิ่งใหญ่ในยามที่แผ่นดินยังร่ำไห้

เจ้าฟ้าผู้ทรงทันสมัย พระราชทานความเป็นกันเองแก่พสนิกรโดยไม่ถือพระองค์ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ” ทรงเป็นขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ในยามที่แผ่นดินยังร่ำไห้อาลัยต่อการสวรรคตของราชันแห่งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาด้วยความจงรักภักดี หัวใจชาวโคราชกว่า 200,000 ดวง ร่วมส่ง “พ่อ” สู่สวรรคาลัย

อีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องจารึกไว้ในความทรงจำ เมื่อหัวใจชาวโคราชมากกว่า 200,000 ดวง ร่วมส่งพ่อสู่สวรรคาลัย ณ บริเวณโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมใจทำเพื่อ “พ่อ” มาดู 10 สถานที่แปรอักษรสุดงดงาม อาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ออกมาแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการถ่ายทอดความรักที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยสื่อผ่านการแปรอักษร ซึ่งแพรวได้รวบรวม 10 สถานที่แปรอักษรมาให้ชมความสวยงามอลังการที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจจัดทำขึ้น   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  ภาพและข้อมูล : royalparkrajapruek.org เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. นางสาวรุจิรา  ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้อยดวงใจเป็นหนึ่งจัดกิจกรรมแปรอักษรเป็นเลข ๙ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภาพ : @Voravit Visitbunditkul เฟซบุ๊ก Assumption College • โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้โพสต์คลิปและข้อความว่า พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมถึงอัสสัมชนิก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เราชาวอัสสัมชัญจึงเตรียมการจัดงาน “อัสสัมชัญ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” […]

“มา…เพื่อให้พ่อรู้ว่าเราคิดถึงท่านมากแค่ไหน” แอน ทองประสม ไปกราบพ่อก่อนกลับบ้านเกือบทุกวัน

“มา..เพื่อให้พ่อรู้ว่าเราคิดถึงท่านมากแค่ไหน” อีกหนึ่งดาราสาว “แอน ทองประสม” ที่ยังคงเดินทางไปกราบถวายอาลัย “พ่อหลวง” ที่พระบรมมหาราชวังต่อเนื่องเกือบทุกวัน

ยังไม่มีกำหนดสึก! “พระบี้” หรือ “พระวรสีโล” ตั้งใจจำพรรษาต่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงร.๙

“พระบี้ ธรรศภาคย์ ชี” หรือ “พระวรสีโล” มีความตั้งใจที่จะบวชต่อโดยยังไม่มีกำหนดสึก เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิ่งที่จะทำต่อจากนี้…”12 พระเอก” เผยความรู้สึกในวันที่ไม่มี “พ่อหลวง”

12 พระเอก เผยความรู้สึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ตั้งแต่ลืมตาบนโลก ถ่ายทอดออกมาเป็นปณิธานการทำความดีที่จะทำต่อจากนี้ “เพื่อพ่อ”

คำพ่อสอน ฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็ง ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจเป็นรากฐานที่สำคัญ

คำพ่อสอน : กรกนก ยงสกุล ผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างบุคลิกภาพ “รื่นรมย์ by เล็ก” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าประชาชน ได้ทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากแค่ไหน “ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้…แต่ถ้ามี ความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งภายในกายในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้…” พระราชดำรัสที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของดิฉันมาตลอด มนุษย์ต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็ง ไม่ใช่แค่ร่างกาย หรือความคิด แต่ต้องมาจากรากฐานคือจิตใจ เพราะมนุษย์เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ หลากหลายในแต่ละวัน พระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสอนเราว่า เมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้ว ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ เพราะสติจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อารมณ์มาทำร้ายตัวเอง เหมือนคำกล่าวที่ว่า “You are your own worst enemy” ดิฉันเป็นเทรนเนอร์ด้านบุคลิกภาพ การพูด การแต่งกาย และการบริการ เราไม่ได้เทรนผู้คนเฉพาะภายนอกเท่านั้น แต่เทรนถึงภายใน ไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติ เพราะการทำงานทุกอย่าง จะต้องพบเจออุปสรรค […]

ส่งต่อแรงบันดาลใจ “ขวัญ – อุษามณี” เที่ยวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ เมืองโลซาน

งานนี้สาว “ขวัญ อุษามณี” จะ เที่ยวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ไปสถานที่ใดบ้าง แพรวพาไปส่องภาพพร้อมข้อมูลตามพระราชประวัติกันค่ะ

“7 นางเอก” เผยความรู้สึก ที่สุดของชีวิตคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

เหล่านักแสดงหญิงจากช่อง 3 และพิธีกรหญิงสุดสตรองในวงการบันเทิง ที่ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อ พระผู้ทรงเป็นผู้ให้แห่งแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อปฏิบัติในการเข้าพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Arisa Anarnkaporn ได้โพสต์บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยข้อความดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า  ขอแชร์ประสบการณ์ตรงและละเอียดหน่อย แบบประทับใจในการรับบัตรคิววันแรกของการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในวันที่มีคนเรือนแสนจ้า สดจากวันที่ 23 ตุลาคม ภาษาที่ใช้แชร์นี้เพื่อความเข้าใจง่ายๆ จะได้ไม่เครียดนะคะ เชิญทัศนาค่ะ (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์จริงนะคะ) ๑. บัตรคิว แจกตั้งแต่ตีห้าครึ่งโดยประมาณ เงินซื้อไม่ได้ หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะ รับได้ที่หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตั้งอยู่ถนนหน้าพระธาตุ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร) เท่านั้น เรียกรถมาตรงนี้เลย และต้องมีบัตรคิวทุกคน ถ้าไม่มีบัตรห้ามเข้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดีดออกสถานเดียว ๒. รับบัตรคิวแล้วเข้าแถวตอนเรียงหน้ากระดาน 4 คนเท่านั้น เลือกเอาแถวนึง อย่าลีลามาก จากนั้นเดินตามแถวเข้าสนามหลวงอ้อมไปมาพอให้เพลินๆ กลางแดดเปรี้ยง สักประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร จนถึงหน้าประตูวิเศษไชยศรีทางเข้า ให้คิดว่ามาเดินออกกำลังกาย จะได้ไม่ท้อนะจ๊ะ แดดร้อนเปรี้ยงก็ให้คิดว่ามาซาวน่าฟรีจ้ะ ๓. เดินตามแถว ตามคนหน้าเท่านั้น พอเดินไปสักพักมันจะมั่วมาก เพราะมีคนเดินแทรกเดินตัด ไม่ต้องกังวล เดินหน้าอย่างเดียว อาจมีวิ่งบ้างเป็นระยะพอให้ได้เปลี่ยนอิริยาบถ พอ 1 กิโลเมตรสุดท้ายจะมีเจ้าหน้าที่คอยตบเรา เอ้ย ตบแถวเป็นระยะๆ จากแถวตอนมั่วเป็นตอนสี่ได้เหมือนเดิม ๔. ระหว่างเดินจะเพลิดเพลินกับอาหาร ขนม และน้ำที่แจกตลอดทาง […]

“รอยยิ้มของพ่อ” ชมภาพพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

เปิดภาพ “รอยยิ้มของพ่อ” จากพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์ยามพักผ่อน จากพระราชกรณียกิจอดิเรกที่ทรงโปรด และรอยยิ้มที่ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรของท่านที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ ให้รอยยิ้มของพ่อเป็นดั่งสายฝนชุ่มฉ่ำล้างคราบน้ำตาไทยทั่วหล้า

“ฉันไปได้”…20 ภาพรอยเท้าของ “พ่อ” ไม่ว่า “ลูก” จะอยู่ที่ใดบนขวานทองนี้

20 ภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวของ พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดบนขวานทองนี้ ดั่งคำของพ่อ “ฉันไปได้”

keyboard_arrow_up