ข้ามเเดนไปพม่า พักผ่อนที่ ‘อันดามันคลับ รีสอร์ท’

จากตัวเมืองระนองข้ามไปที่พม่า มีขั้นตอนการเตรียมหลักฐานข้ามแดนสำหรับคนไทยใช้บัตรประชาชน กับค่าธรรมเนียมคนละ 150 บาท ส่วนชาวต่างชาติจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ต และเสียค่าธรรมเนียม 750 บาท

ความแตกต่างของน้ำหอม

ความต่างน้ำหอมอยู่ที่ความเข้มข้นของเอสเซ็นเชียลออลล์ที่ผสม ถ้าความเข้มเข้นสูงย่อมหมายถึงกลิ่นหอมจะติดผิวคงนาน

keyboard_arrow_up