ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์

เผยความหมาย “ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์” ของในหลวงและพระราชินี

Alternative Textaccount_circle
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562
ภายหลังจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสมอด้วยคำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ
อีกทั้งเนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี และจะมีการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา จุดเทียนชัยถวายพระพรทั่วประเทศ
ล่าสุดวันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในโอกาสนี้ แพรวดอทคอม จึงนำความหมายของตราสัญลักษณ์ดังกล่าว และตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาให้ได้รู้กันค่ะ
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
สำหรับตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี โดยมีเลข ๑๐ ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ตามด้วยพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. ย่อมาจาก “มหาวชิราลงกรณ ปรมราชาธิราช” ซึ่งสีตัวอักษร ว. สีขาวนวล คือวันพระบรมราชสมภพ (วันจันทร์ นับตามคติมหาทักษา) สีตัวอักษร ป. สีเหลือง คือวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสีตัวอักษร ร. สีฟ้า คือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์
ส่วนตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประกอบด้วยพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. ย่อมาจาก “สุทิดา” ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี โดยอักษร ส. สีม่วง คือสีวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) และอักษร ท. สีเหลือง คือสีประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ ซึ่งแสดงถึงความเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยทั้งสองตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ได้รับการออกแบบโดยนายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ซึ่งเป็นผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลอีกด้วย

 

ข้อมูล : Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่ควีนเอลิซาเบธที่ 2

เริ่มพรุ่งนี้! ตารางการแสดงมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เผยโฉม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทาน

ในหลวง ร.10 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดเลี้ยงขอบคุณผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชมเชยทุกคน ร่วมจัดพระราชพิธีฯลุล่วง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยมโรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดาแห่งใหม่

รู้จัก “เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า” เกียรติยศพระราชทาน แห่งราชวงศ์จักรี

ในหลวง ร.10 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์แก่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯในการพระราชพิธีพืชมงคล

ที่สุดแห่งความประณีต ‘ผ้าไหมทอ’ คอสตูมราชสำนัก ที่ใช้ตัดชุดไทยให้กับเจ้านายทุกพระองค์

เข้มแข็งดุจชายชาติทหาร เหตุผลที่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงร่วมขบวน

ในหลวง ร.10 พระราชทานเครื่องราชฯแก่ “ท่านผู้หญิงพลอย” และ “คุณใหม่”

น้ำพระทัยเปี่ยมล้น ในหลวง ร.10 พระราชทานเงิน 2,400 ล้าน แก่โรงพยาบาล

5 ทรงพระเกศาแบบไทยของ “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทรงสง่างามในการพระราชพิธีฯ

3 ขัตติยราชนารีแห่งพระราชวงศ์จักรี ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ชุดไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เจ้าหญิงผู้เป็นรอยยิ้มของราชวงศ์ไทย

งดงาม ทรงคุณค่า ฉลองพระองค์ของ พระเจ้าแผ่นดิน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปลื้มปิติถ้วนหน้า ประมวลภาพในหลวงรัชกาลที่ ๑o เสด็จออก ณ สีหบัญชร

Praew Recommend

keyboard_arrow_up