ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราชอบอุ่น ท่านผู้หญิงพลอย-ท่านผู้หญิงใหม่ ตามเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ

ตรุษจีนเยาวราช
ตรุษจีนเยาวราช

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาล ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธุวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งในการนี้ ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายเดวิด วีลเลอร์ คู่สมรส คุณแม็กซิมัส จุลรัตน์ วีลเลอร์ คุณลีโอนาร์โด ภัททพงศ์ วีลเลอร์ บุตรชายทั้งสอง และคุณแอลี่ วีลเลอร์ บุตรสาวคนเล็ก รวมถึงท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามเสด็จด้วย

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช

ตรุษจีนเยาวราช


 

ภาพ : นิตยสารแพรว

 

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!