ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

Alternative Textaccount_circle
ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’
ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในด้านค่าครองชีพ จึงทรงมีพระราชกระแสให้ทุกโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา จำหน่ายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป โดยทรงห่วงใยถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงมีพระราชกระแสให้ทุกโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตพืชผักให้มากและกระจายขายแก่ประชาชนในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพในภาวะวิกฤตนี้

ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 โครงการทหารพันธุ์ดี ได้เริ่มดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยออกจำหน่ายพืชผักคุณภาพแก่ราษฎรในราคาย่อมเยา ดังนี้

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (พล.ม.1) และเครือข่ายเกษตรกร นำผลผลิตไปจำหน่าย ณ ตลาดประชารัฐ ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์

ขายพืชผักราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชน พระราชกระแสใน ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน โดย มทบ.38, ม.2 พัน 10 และ กรม ทพ.32 จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วย ไข่ไก่ 500 ฟอง ไข่เป็ด 1,200 ฟอง และพืชผักปลอดสารพิษ เช่น ผักเชียงดา ผักบุ้งมะเขือยาว มะเขือเปราะเจ้าพระยา ฯลฯ โดยจำหน่ายบริเวณข่วงฮังต่อ ถนนมหายศ อ.เมือง จ.น่าน

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช (มทบ.37) ดำเนินการปลูกพืชผักตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และนำผลผลิตไปจำหน่าย ณ สามแยกบ้านพักกำลังพล เช่น มะเขือเปราะเจ้าพระยา มะเขือยาว พริกชี้ฟ้า ชะอม เชียงดา บวบหอม ไข่เป็ด ไก่เมือง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ติดตามการปลูกพืชที่ใช้น้ำจากสระน้ำพระราชทาน นางลำดวน สานนท์ สมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ พบว่าสมาชิกปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เช่น ผักชี ต้นหอม ฟักทอง ฟักแฟง ดอกกระเจียว รวมถึงไม้ผล เช่น มะม่วงพันธุ์ต่างๆ ขนุน กล้วย ฯลฯ ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายในชุมชน และนำไปบริโภคในครัวเรือนต่อไป


 

ข้อมูลและภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

Praew Recommend

keyboard_arrow_up