สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยแนวหน้าสู้โควิด-19

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยโควิด-19
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ พระราชทาน เครื่องช่วยหายใจ และเจลแอลกอฮอล์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (17 เมษายน 2563) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยที่กำลังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นแนวหน้ากำลังหลักในการต่อสู้กับวิกฤตนี้

ในการนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี 1 เครื่อง โรงพยาบาลยะลา 1 เครื่อง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 1 เครื่อง และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2 เครื่อง

สำหรับเครื่องช่วยหายใจอีก 5 เครื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำรองไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

อีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 10,000 ขวด แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 


 

ข้อมูลและภาพ : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up