'ปิ่นโต-กระจก' หุ่นยนต์พระราชทานจาก 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ช่วย 73 โรงพยาบาล

‘ปิ่นโต-กระจก’ หุ่นยนต์พระราชทานจาก ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ช่วย 73 โรงพยาบาล

Alternative Textaccount_circle
'ปิ่นโต-กระจก' หุ่นยนต์พระราชทานจาก 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ช่วย 73 โรงพยาบาล
'ปิ่นโต-กระจก' หุ่นยนต์พระราชทานจาก 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ช่วย 73 โรงพยาบาล

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง

ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ล่าสุด “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้งบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่ง

สำหรับหุ่นยนต์ทั้งสองชนิดนี้ เป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid เพื่อทำหน้าที่ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

โดย “หุ่นยนต์ปิ่นโต” ช่วยทำหน้าที่ขนส่งอาหาร​ ยา​ หรือเวชภัณฑ์ให้กับคนไข้​ สามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ และควบคุมจากระยะไกลได้ ส่วน “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” เป็นหุ่นยนต์แท็บเล็ตที่ติดตั้งไว้ภายในห้องพักผู้ป่วย เพื่อใช้ในการสื่อสารทางไกลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย อีกทั้งยังทำหน้าที่สอดส่องดูแลและพูดคุยกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงไม่ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงยังช่วยลดการใช้งานชุดป้องกันตนเองที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้ด้วย

ก่อนหน้านี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหุ่นยนต์ดังกล่าว แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาแล้ว เพื่อให้พระองค์พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของหุ่นยนต์ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงทรงให้ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ “หุ่นยนต์ปิ่นโต” และ “กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล” พระราชทานแก่โรงพยาบาล 73 แห่งทั่วประเทศ


ข้อมูลและภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา, chula.ac.th, mgronline.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up