สังเกตอาการ ‘โรคหลอดเลือดสมอง’ ตามหลักการ BEFAST รู้ไว ปลอดภัยกว่า

โรคหลอดเลือดสมอง (Acute Stroke) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 และพิการเป็นอันดับ 3 ของคนทั่วโลก แม้จากการสำรวจจะพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ร้อยละ 80 ของผู้ที่มีความเสี่ยงและสามารถป้องกันได้ โดยพบว่าในปี 2563 มีประชากรโลกป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน และพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก  สำหรับข้อมูลในประเทศไทยในปี  2563 พบผู้ป่วยที่เป็น โรคหลอดเลือดสมอง มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และอัตราการเกิดโรคประมาณ 328 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และตามมาด้วยภาวะทุพพลภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก โรคหลอดเลือดสมอง มักเกิดขึ้นเฉียบพลันถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจถึงชีวิต หรืออาจจะต้องอยู่ในภาวะทุพพลภาพไปตลอดชีวิต ซึ่งทำให้เกิดความยากลำบากทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแล นพ.วัชรพงศ์ ชูศรี อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและเนื้อสมองถูกทำลาย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน ขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารไม่เหมาะสม สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผลที่ตามมาหลังจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ภาวะอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งสองข้าง ทำให้เกิดการพูดลำบาก กลืนลำบาก สำลักอาหารได้ง่าย ภาวะการรับรู้สติที่แย่ลงในโรคหลอดเลือดสมองทั้งตีบและแตกที่มีขนาดใหญ่ทำให้เกิดภาวะสมองบวมและเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดนอกเหนือจากการใช้ยา ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือผู้ป่วยเหล่านี้ท้ายที่สุดอาจมีโอกาสเสียชีวิตหรือทุพทลภาพอย่างถาวรได้  โรคหลอดเลือดสมอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 1.Ischemic Stroke เป็นภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน หรือ ภาวะสมองขาดเลือด พบได้ประมาณ 80% ของโรคหลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดจากการสะสมของคราบไขมัน หินปูน ที่ผนังหลอดเลือดชั้นในจนหนานูน แข็ง ขาดความยืดหยุ่น […]

จริงหรือมั่ว? ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า เสี่ยง ‘โรคหลอดเลือดสมอง’

จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวการไม่ดื่มน้ำเปล่า และมักจะดื่มน้ำอัดลม นมเปรี้ยว น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มชูกำลัง ทำให้เป็น โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาตนั้น อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด โดย กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา เผยไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า ไม่ใช่ปัจจัยหลักโดยตรงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง หากมีอาการพูดลำบาก ปากตก แขนขายกไม่ขึ้น ควรรีบไปโรงพยาบาลทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เพราะเร็วก็รอด ปลอดอัมพาต จริงหรือมั่ว? ไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า เสี่ยง ‘โรคหลอดเลือดสมอง‘ โรคหลอดเลือดสมองพบได้ทุกเพศทุกวัย แต่อาจพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด หรือพบเป็นภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อการอักเสบในระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวการไม่ดื่มน้ำเปล่าทำให้เป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง และมักจะดื่มน้ำอัดลม นมเปรี้ยว น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่ม ชูกำลัง ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนั้น อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อย่างไรก็ ตามการที่จะบอกว่าดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้แทนน้ำ อาจเป็นสาเหตุโดยอ้อมเนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ สำหรับอาการของโรคหลอดเลือดสมองมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า หากมีอาการแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกข้างใดข้างหนึ่ง พูดไม่ชัด […]

keyboard_arrow_up