รู้เท่าทัน วิกฤตวัยกลางคน กับดักใหญ่ของเหล่าคุณแม่ 

ปรากฏการณ์ของผู้หญิงไทยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากงานวิจัยสถาบันป๋วย อึ้งภากร พบว่า ผู้หญิงไทยที่จบปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง และมีลูกน้อยลง ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเพราะสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่กดดัน หลายคนจึงเลือกหน้าที่การงานมาก่อน ส่วนที่เลือกครอบครัวและก้าวเข้าสู่บทบาทของ Working MOM ก็ต้องเก่งต้องแกร่งทั้งในบ้านและนอกบ้าน  รู้เท่าทัน วิกฤตวัยกลางคน กับดักใหญ่ของเหล่าคุณแม่ พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและยังเป็นคุณแม่ลูกสาม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพก่อนป่วยเป็นสิ่งสำคัญ คนเป็นแม่ในปัจจุบันต้องดูแลตัวเองให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ Body (ร่างกาย) Soul (จิตใจ) และ Spirit (จิตวิญญาณ) โดยเฉพาะคุณแม่ที่อยู่ในช่วงของ วิกฤตวัยกลางคน (Midlife Crisis) นอกจากการดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง ตรวจสุขภาพทุกปี เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิต โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ดูแลเรื่องของจิตใจ เช่น ความเครียด อาการวิตกกังวล (Panic) นอนไม่หลับ ฯลฯ ส่วนที่นับว่ายากที่สุดคือ ด้านจิตวิญญาณ  คำว่า วิกฤตวัยกลางคน  Midlife Crisis หมายถึงกลุ่มคนอายุ 35 – 50 ปี ที่มักเป็น Sandwich Generation ที่ต้องรับมือกับภารกิจในบ้าน ต้องเลี้ยงดูลูก ดูแลพ่อแม่ รวมทั้งดูแลสามี ทำให้รู้สึกเหมือนถูกบีบอัดจากทุกด้านจนกลายเป็นความเครียด จนผลให้นอนไม่หลับมีปัญหาสุขภาพ จนถึงปัญหาในครอบครัว   […]

keyboard_arrow_up