‘ฟรีสแลนด์คัมพิน่า’ สานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม เข้ารับประกาศนียบัตร โครงการนำร่องซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฯ

กรุงเทพ – บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจระดับโลกในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมในโครงการนำร่องทดสอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินโครงการนำร่องทดสอบระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมหากภาครัฐมีการขับเคลื่อนให้นำระบบดังกล่าวมาใช้ในอนาคต โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสันติชัย ศิลป์งามเลิศ และ นายสงกรานต์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง ฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรจากประธานในพิธีฯ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรม พลูแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ  นายสันติชัย ศิลป์งามเลิศ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีนโนบายและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลดีต่ประเทศไทยโดยองค์รวม เราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก […]

ร่วมฟัง Live เสวนาในหัวข้อ Bull or Bear ในยุค New Normal?

ร่วมฟัง Live เสวนาในหัวข้อ Bull or Bear ในยุค New Normal? พร้อมวิเคราะห์แนวโน้การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังกับผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัส ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดย คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน การตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศ โดย คุณณัฐพล จันทร์สิวานนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทย โดย คุณทิพย์วดี อภิชัยสิริ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นอาเซียน โดย คุณกมลยศ สุขุมสุวรรณ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน […]

เปิดตัวเครื่องสำอางรักษ์โลก PURE CARE BSC “VEGAN” แบรนด์แรกของเคาน์เตอร์แบรนด์ไทย

BSC บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จัดแสดงสินค้าโดยนำเครื่องสำอางคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด PURE CARE BSC Vegan ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไทย แบรนด์แรกที่ผลิตคิดค้นเครื่องสำอาง Vegan เป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์และไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ ณ ไบเทค บางนา

ดีแทคเปิดเส้นทางการเดินทางของขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากถังสีฟ้า ‘ทิ้งให้ดี’ ที่ดีแทคฮอลล์ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณทั่วประเทศ สู่เป้าหมายไม่ทิ้งซากเป็นขยะฝังกลบ (ZERO Landfill) ภายในปี 2565

ดีแทค ‘ทิ้งให้ดี’ คัดเลือกบริษัทที่ให้บริการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคืนโลหะมีค่าและวัตถุดิบสำคัญ สู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ได้ 96-98% ของจำนวนขยะที่เก็บได้ ดีแทคและเทส หนึ่งในบริษัทรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีแทคเลือก ให้จัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบ ดีแทคเริ่มต้นที่กระบวนการจัดหาบริษัทรีไซเคิลตามนโยบายการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ อาทิ ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้รับกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงนามในเอกสารว่าด้วยข้อตกลงในการปฏิบัติธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ Agreement of Responsible Business Conduct และต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท 106 ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยระบุประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดหรือรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีใบรับรองมาตรฐาน NIST 800-88R1 ซึ่งเป็นมาตรฐานการกำจัดข้อมูลต่างๆ ที่ยังอาจคงค้างอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันมากที่สุดทั่วโลก ดีแทคมีหน่วยงานกำกับดูแลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Sustainability Management) ทำหน้าที่ตรวจประเมินบริษัทผู้ให้บริการรีไซเคิลเหล่านี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทผู้ให้บริการที่ได้รับคัดเลือกมานี้ยังคงรักษามาตรฐานกระบวนการรีไซเคิล มีการพัฒนาระบบการทำงานและเทคโนโลยีอยู่เสมอ เส้นทางขยะเริ่มต้นที่ ถังสีฟ้า ‘ทิ้งให้ดี’ สู่เป้าหมาย Zero Landfill ดีแทคทำงานร่วมกับเทสมานาน 8 ปี เมื่อเทสรับซากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากโครงการ “ทิ้งให้ดี” มาถึงยังโรงงานแล้ว เทสจะทำการตรวจนับและชั่งน้ำหนัก เพื่อรายงานจำนวนและน้ำหนักและสถานที่รับเพื่อแจ้งให้ดีแทคทราบและยืนยันว่าได้รับอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อย […]

“คิสออฟบิวตี้ โอเพ่นเฮ้าส์” ขนทัพสินค้าประเดิมเปิดบ้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ!

 ยืนหยัดเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและบำรุงผิวมาตลอด 7 ปีเต็ม ล่าสุดเปิดบ้านความงามครั้งแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม คุณภาพดีเยี่ยม และราคาที่จับต้องได้ในงาน “KISS OF BEAUTY OPENHOUSE 2020” (คิสออฟบิวตี้ โอเพ่นเฮ้าส์ 2020)

Aura me เปิดตัวยิ่งใหญ่ สุดปัง สวนกระแสมากๆ กับ ครั้งแรกของเทคโนโลยีระดับโลก ในแป้งพัฟผสม รองพื้น Aura me ด้วยโฆษณาที่ฉีกแนววงการเครื่องสําอางโดยผู้กํากับระดับโลก !!!

งานนี้เรียกว่าอึ้งกันทั้ง โซเชียล เมื่อ Aura me เปิดตัวแป้งผสมรองพื้น สูตรล่าสุด Aura Me Perfect Cover 3 Water Capsule Technology นําเข้าจากประเทศเกาหลี ที่ถูกคิดค้นพัฒนาจาก 5 แล็ป ระดับโลก มาให้สาวไทยได้ใช้กันในราคาสบายกระเป๋า ตามคอนเซ็ปท์  World class In Your Hand หนังโฆษณา “ สูตรลับ ” ถูกแชร์ ไปหลายล้านวิวทันที่ที่เปิดตัว บอกเลยว่า ปังมาก! และทําให้อยากรู้มากๆว่า …สูตรนี้ คือ แบรนด์ระดับโลกแบรนด์ใด !?! นอกจากหนังโฆษณาที่ทุ่มทุนสร้าง จากเรื่องจริง ของเจ้าของแบรนด์ Aura me ( คุณ ฝน วิรันพัชร ชินภัคธนัชศิริ ) แล้ว เรายังเห็นถึงความเข้ม ข้นของการคัดสรรคุณภาพ ว่าต้องเป็น […]

ลิมิเต็ดเอดิชั่น Montblanc Patron of Art เครื่องเขียนคอลเล็คชั่นสุดพิเศษ

Montblanc Patron of Art ลิมิเต็ดเอดิชั่น คอลเล็คชั่นที่ยกย่องความสำเร็จด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัฒนธรรมแอซเท็กและอิทธิพลของผู้นำวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ ด้วยต้นกำเนิดจากวัฒนธรรมการเขียน มงต์บลองค์จึงมีส่วนร่วมในการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแข็งขัน ภาคหนึ่งของการมีส่วนร่วมดังกล่าวคือการแสดงความสำนึกต่อการให้ความช่วยเหลือที่ยอดเยี่ยมของบรรดาผู้อุปถัมน์ศิลปะแขนงต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบันด้วยการมอบรางวัลอันทรงเกียรติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอด 28 ปีที่ผ่านมาทุกๆ ปีเพื่อให้สอดคล้องกับการมอบรางวัล Montblanc de la Culture Arts Patronage Award มงต์บลองค์จะเปิดตัวเครื่องเขียน Limited Edition ชุดพิเศษขึ้นชุดหนึ่งเพื่อเชิดชูเกียรติมรดกทางวัฒนธรรมและการอุปถัมน์ของผู้อุปถัมน์ศิลปะที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หนึ่งคน  หลังรังสรรค์ขึ้นในห้องศิลป์ของช่างฝีมือแห่งมงต์บลองค์ด้วยวัสดุราคาสูงและขึ้นรูปโดยอาศัยทักษะขั้นสูงของช่างฝีมือชั้นครูด้วยความใส่ใจและความทุ่มเทอย่างยิ่งใหญ่ Montblanc Patron of Art Edition ชิ้นใหม่จะเชิดชูเกียรติแด่ชีวิตและอิทธิพลของม็อกเตซูมาที่ 1 (ค.ศ. 1398-1469) ด้วยความร่วมมือกับสถาบันมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์แห่งชาติในประเทศเม็กซิโก มงต์บลองค์ได้รังสรรค์ผลงานลิมิเท็ด อิดิชั่นออกมาสี่ชิ้นเพื่อบอกเล่าถึงความสำเร็จด้านวัฒนธรรมของม็อกเตซูมา อิลุยคามินา (Moctezuma Ilhuicamina) ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปกครองจักรวรรดิแอซ–เท็กที่ยิ่งใหญ่ในค.ศ. 1440 และครองแผ่นดินได้นานเกือบ 30 ปีอันเป็นยุคทองของอาณาจักรด้วย นอกจากจะขยายอาณาจักรไปได้ไกลถึงอ่าวเม็กซิโกแล้ว ม็อกเตซูมายังได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดโฉมหน้าของอาณาจักรแอซเท็กซึ่งยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นจวบจบทุกวันนี้ในแง่ของอาณาจักรที่มีความรุ่มรวยด้านวัฒนธรรมและเทพปกรณัม  เมืองหลวงเทนอชทิตแลน (Tenochtitlán) หรือเม็กซิโกซิตีในปัจจุบันเบ่งบานภายใต้การนำของเขาด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่ๆ รูปปั้น และสวนพฤกษศาสตร์ที่เขียวชอุ่ม  ในบรรดาโครงการก่อสร้างอาคารทั้งหมด เขาให้ความสนใจการฟื้นฟู วัดเต็มโปล มายอร์ (Templo Mayor)เป็นพิเศษซึ่งเขาก็สร้างมันขึ้นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม […]

“ดีแทค” จับมือ “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” เปิดตัวพื้นที่แห่งการเรียนรู้ “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” พัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล

 “ดีแทค” ผนึก “ดีป้า-กองทุนสื่อฯ” เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน ได้แก่ “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” เพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างอัตราเร่ง หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในหลากหลายมิติ ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมดิจิทัล มากยิ่งขึ้น ดีป้าจึงเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในประเทศทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเยาวชนคนยุคใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยในยุคดิจิทัลขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคง “คงยากที่จะปฏิเสธ ว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนี้มีความเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่าคนรุ่นเก่า แต่จะทำอย่างไรที่จะดึกศักยภาพเหล่านั้นออกมาเพื่อในเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง หรือ ต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดีป้าจึงร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร ห้องเรียนครูล้ำ และ ห้องเรียนเด็กล้ำ ขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเสริมทักษะดิจิทัล ให้ทั้งคุณครูได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เหมาะสม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนได้รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญรองรับศตวรรษที่ 21” ผอ.ใหญ่ ดีป้า กล่าวเสริม ดีแทค ภายใต้ความร่วมมือกับ […]

“ขุนทอง” แชทบอทเหรัญญิกพันธุ์ใหม่ จากเคแบงก์ เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ “หารบิลแบบรายเดือน” ตามเก็บเงินที่แชร์กันทุกเดือนอย่าง Netflix, Spotify, ค่าหอ

“ขุนทอง” แชทบอทเหรัญญิกพันธุ์ใหม่ โดยธนาคารกสิกรไทย ออกฟีเจอร์ใหม่ “หารบิลแบบรายเดือน” ตอบโจทย์ลูกค้าที่แชร์ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนในกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น แชร์แอคเคาน์ค่าบริการของ Netflix, Spotify, Youtube Premium รวมถึงแชร์ค่าเช่าหอพัก ค่าอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บค่ากิจกรรม ต่าง ๆ ในโรงเรียนหรือมหาลัยวิทยาลัย โดยขุนทองจะช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายเงิน และตามเก็บเงินในกลุ่มเพื่อนให้จนครบ เตือนทุกเดือน เก็บจนครบ จ่ายได้ทุกแบงก์ ฟีเจอร์ “หารบิลแบบรายเดือน” ออกมาเพื่อช่วยเก็บเงินที่ต้องหารกันทุกเดือนในกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว เช่น ค่าสมาชิก Netflix, Spotify, YouTube Premium หรือค่าเช่าต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาลืมเก็บเงินเมื่อครบกำหนด หรือเก็บเงินคืนได้ไม่ครบ โดยฟีเจอร์นี้ของขุนทองจะช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาต้องจ่ายบิลเหล่านี้ เพียงแอดไลน์ @KhunThong เชิญขุนทองเข้ากลุ่มแชท จากนั้นพิมพ์ ‘ขุนทอง’ ในแชท แล้วเลือกสร้างบิลจากเมนู ‘เก็บรายเดือน’ ผู้ใช้งานก็สามารถกำหนดวัน เวลา ที่ให้ขุนทองแจ้งเตือน รวมถึงเลือกได้ว่าให้เก็บเงินทุก ๆ กี่เดือน เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ และสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แต่ละคนต้องจ่ายได้ โดยเมื่อถึงเวลาขุนทองจะแจ้งเตือนในไลน์และตามเก็บเงินให้จนครบ เพื่อให้ทุกคนจ่ายบิลได้ตรงเวลา […]

โนเบิล โชว์ผลงานไตรมาส 2 ปี 2563 โกยรายได้รวม 1,855 ล้าน กำไรโต 84% พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.10 บาท/หุ้น

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โชว์ผลประกอบการในไตรมาส 2 ของปี 2563 สร้างรายได้รวม 1,855 ล้านบาทและกำไรสุทธิจำนวน 303 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 125% และ 84% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นรายได้ที่เกิดจากการขายโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่และโครงการใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรอบ 6 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 714 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนกว่า 10% นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้และผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโตขึ้นในไตรมาส 2 ปีนี้ มาจากยอดรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและโครงการบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นจำนวน 1,752 ล้านบาท ได้แก่ โครงการโนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19, […]

เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณกับ OPPO Watch สมาร์ทวอร์ชรุ่นแรก ด้วยเทคโนโลยีและดีไซน์ที่แมทช์ได้ทุกลุค เริ่มต้นเพียง 5,999 บาท

14 สิงหาคม 2563 – OPPO แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำ ที่คิดค้นนวัตกรรมสุดล้ำมาอัพเดทคนรัก Gadget เท่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดเปิดตัว Smart Watch รุ่นแรก กับ OPPO Watch Series ภายใต้สโลแกน “เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ” โดยครั้งนี้นอกจากกองทัพแฟชั่นโชว์ที่มานำเสนอสไตล์หลากหลายเฉพาะตัวแล้วนั้น OPPO ยังหอบเอาเซอร์ไพรส์กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสาวผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะ “วี วิโอเล็ต วอเทียร์” ให้บรรดาสื่อมวลชนและเหล่าแฟชั่นนิสต้าในงานได้เพลิดเพลินไปด้วยกัน  OPPO Watch ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความผสมผสานระหว่างดีไซน์แฟชั่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ด้วยดีไซน์ที่บางเบา สวมใส่ถนัดมือ พร้อมหน้าจอ 3D Dual-Curved ครั้งแรกของโลก ขับเคลื่อนด้วย Wear OS by Google พร้อมทั้งฟีเจอร์ AI Outfit ให้คุณแมทช์ได้ทุกสไตล์ และ Watch VOOC Flash Charging ระบบชาร์จไวที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดย OPPO Watch Series […]

BARISTA CREATIONS FOR ICE กาแฟ 2 สูตรใหม่ล่าสุด จากเนสเพรสโซ

หลังจากใช้เวลายาวนานถึง 5 ปี ในการคิดค้นและทดลองสูตรกาแฟเย็นที่ได้แรงบันดาลใจจากบาริสต้าระดับโลก…เนสเพรสโซ (Nespresso) จึงค้นพบสูตรกาแฟเบลนด์ที่เหมาะกับเมนูกาแฟเย็นมากที่สุด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของเนสเพรสโซได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการเดินทางรอบโลกมาพัฒนาสูตรกาแฟเย็นเพื่อให้ได้กาแฟเบลนด์สูตรพิเศษมาส่งตรงให้คุณได้ลิ้มลองแล้วที่บ้านกับกาแฟลิมิเต็ด อิดิชั่น 2 รสชาติใหม่ที่เหมาะกับการทำเมนูกาแฟเย็นในชื่อ “Barista Creations For Ice” (บาริสต้า ครีเอชั่นส์ ฟอร์ ไอซ์) “Barista Creations For Ice” ประกอบด้วยกาแฟลิมิเต็ด อิดิชั่น 2 รสชาติใหม่ให้คุณได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น Freddo Delicato กาแฟอาราบิก้าจากประเทศเคนย่าและอินโดนีเซียที่ให้รสชาติหวานอมฟรุตตี้ ผ่านการคั่วอ่อนอย่างพิถีพิถัน ทำให้รสชาติกาแฟมีความนุ่มละมุนเมื่อใส่น้ำแข็งลงไป หรือ Freddo Intenso กาแฟคั่วเข้มที่ผสมเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากเปรูและอินโดนีเซีย  เมื่อดื่มกับน้ำแข็งจะพบว่ากาแฟยังมีความเข้มข้นและกลมกล่อม เหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะรีเฟรชตัวเองในยามบ่าย นอกจากนี้ เนสเพรสโซ ยังได้ร่วมมือกับแบรนด์ไซรัปชื่อดังอย่าง “Monin” (โมนิน) ออกแบบเซ็ตไซรัปลิมิเต็ด อิดิชั่น ซึ่งประกอบด้วย ไซรัปขนาดเล็ก (50 มล.) 3 กลิ่น ได้แก่ กลิ่นซอลท์เท็ด คาราเมล, กลิ่นไวท์พีช […]

นิวาส คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร ร้านอาหารที่ได้ชื่อว่าเป็น สถานที่พักพิง

คำว่า “นิวาส” มาจากภาษาบาลี ที่แปลว่า “สถานที่พักพิง” ร่วมด้วยที่ตั้งของทางร้านอยู่บน ริมถนนนาคนิวาส ซอยนาคนิวาส 24 เลยเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อร้าน และเป็นจุดเริ่มต้นของร้านอาหารที่มีทั้งคาเฟ่ อาหารไทย และบาร์เครื่องดื่มแบบไทย ๆ ที่รังสรรค์ขึ้นมา เพื่อคนที่รักในอาหารรสเลิศ และกำลังมองหาร้านเพื่อพาครอบครัว เพื่อน คนรัก มาสังสรรค์ ทั้งบรรยากาศที่ดี อาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยและมีคุณภาพ  “นิวาส คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร” คือ ร้านอาหารไทย คาเฟ่ และบาร์เครื่องดื่มแบบไทย ๆ มาพร้อมกับแนวคิดของอาหารที่ประยุกต์ คิดค้นจากอาหารไทยท้องถิ่น และส่วนประกอบอาหารที่เป็นของไทย ใส่ใจตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบในการปรุงอย่างดี เลือกสรรจากแหล่งวัตถุดิบชั้นเลิศ เมนูอาหารของร้านจะเป็น อาหารไทยท้องถิ่น แต่หาทานได้ยากในปัจจุบัน ปรุงใหม่ชามต่อชามจากเชฟที่มีรางวัลการันตีมากมาย พร้อมด้วยรสชาติที่จัดจ้าน อาทิ เมี่ยงใบชะพลูกุ้งสด รสชาติหอมมันด้วยมะพร้าวคั่วใหม่และน้ำตาลมะพร้าวแท้ น้ำเมี่ยงที่ผ่านกรรมวิธีในการทำอันซับซ้อน  รวนพะโล้ไข่เค็มที่ใช้วิธีการรวนให้เนื้อหมูหอมเครื่องและนุ่มละลายในปาก หรือต้มกะทิสายบัวปลาทูย่าง ที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน เลือกหาปลาทูที่ดีนำมาย่างถ่านให้หอม และสายบัวที่กรอบนุ่ม ผสมกับกะทิสดหอมมัน จนได้รสชาติกลมกล่อม  ถึงรสถึงเครื่อง เนื่องจากทางร้านเน้นความเป็นอาหารไทยดั่งเดิม ต้นตำรับ […]

All About You เปิดตัว Le Petit Prince ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากฝรั่งเศส ดูแลผิวและเส้นผมของเด็กน้อย

ร้าน All About You เปิดตัวแบรนด์ “Le Petit Prince” (เลอ เปอตี แพร๊งซ์)  ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากฝรั่งเศส…ให้เจ้าชายน้อย ดูแลผิวและเส้นผมของลูกรัก All About You ผู้นำร้านคัดสรรผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและธรรมชาติจากทั่วโลก ขอแนะนำแบรนด์ใหม่ในร้าน ได้แก่แบรนด์ Le Petit Prince (เลอ เปอตี แพร๊งซ์) ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกจากประเทศฝรั่งเศส สูตรอ่อนโยนแม้ผิวบอบบางของเด็กแรกเกิด จากเรื่องราวการเดินทางของเจ้าชายน้อย การผจญภัยอย่างไร้พรมแดนที่มาพร้อมความกล้าหาญ ความโอบอ้อมอารี และมิตรภาพ ในหนังสือเรื่อง Le Petit Prince สู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อผิวบอบบางของลูกน้อย  ด้วยพลังจากธรรมชาติ ดูแลผิวเค้าให้พร้อมสำหรับการผจญภัยในทุกๆ วัน โดยแบรนด์ Le Petit Prince (เลอ เปอตี แพร๊งซ์)  ออกแบบค่า pH ของเนื้อผลิตภัณฑ์ให้ออกมาใกล้เคียงกับค่า pH บนผิวของเด็กอ่อน ทำให้อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก COSMOS ORGANIC […]

ศรีจันทร์ เปิดเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ 1948beauty.com ตอบโจทย์ New Normal

ศรีจันทร์สหโอสถ เปิดตัว เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ 1948beauty.com อย่างเป็นทางการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ New Normal ที่ต่างกันได้อย่างลงตัว เว็บไซต์ 1948beauty.com ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2020 เว็บไซต์ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์รูปแบบใหม่ ที่จะเปิดประสบการณ์ของการช้อปปิ้งเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรผลิตภัณฑ์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวอย่างครบครัน ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ต้องการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความงามในแบบฉบับคนไทยที่ได้สั่งสมประสบการณ์และสืบทอดส่งต่อกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ของใช้ส่วนตัว และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่ไม่ใช่เพียงนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีและทันสมัยแก่ลูกค้า แต่สินค้านั้นยังต้องเหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เช่น สภาพผิว รูปร่าง และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน โดยผ่านระบบที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนามาโดยเฉพาะ ซึ่งเว็บไซต์ 1948beauty.com เกิดขึ้นมาจากการที่บริษัทได้ทำการสำรวจจากประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าทั้งช่องทางออน์ไลน์และออฟไลน์ โดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักเจอปัญหาในการเลือกสินค้าให้เหมาะกับตัวเอง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การขาดข้อมูลที่เพียงพอในตัวสินค้า การที่สินค้าชนิดเดียวกันแต่มีส่วนผสมหรือสรรพคุณที่หลากหลาย หรือ การที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสภาพผิวแบบไหน และความต้องการที่จะดูแลผิวในด้านใดเป็นพิเศษ ทำให้การเลือกซื้อสินค้าไม่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการได้เสมอไป จนบางครั้งสินค้านั้นๆ ไม่ได้หยิบมาใช้งานเท่าที่ควร ดังนั้น 1948beauty.com เสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยช่วยเหลือแนะนำ และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ทั้งแบบสินค้าชิ้นเดียว หรือเป็นเซ็ต สำหรับทั้งลุคให้แต่งหน้าตามได้ง่ายๆ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการดูแลตัวเอง  ทำให้ผู้ซื้อสามารถสนุกและเพลิดเพลินไปกับการค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของ 1948beauty.com ที่เชื่อว่า “ทุกคนล้วนมีความสวยและมีเสน่ห์ได้  ในแบบฉบับของคุณ” นอกจากนี้ ยังมีระบบสมาชิก “1948 Membership” เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายและการสะสมแต้ม พร้อมรับข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใครและโปรโมชั่นดีๆ ตลอดทั้งปี ยังมีโปรแกรม “1948+” (1948 พลัส) หรือ โปรแกรม Affiliate ที่ผู้สมัครสามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างง่ายๆ […]

ปัญญ์ปุริ เวลเนส ฉลองครบรอบ 2 ปี เนรมิตศิลปะดอกไม้จากศิลปินไทย

ฉลองครบรอบ 2 ปี ปัญญ์ปุริ เวลเนส เนรมิตศิลปะดอกไม้จากศิลปินไทยภายใต้แรงบันดาลใจ ความงามที่แท้จริงที่ไร้ซึ่งขอบเขต BREAKING THE BOUNDARY ปัญญ์ปุริ เวลเนส (PAÑPURI WELLNESS) โอเอซิสแห่งการผ่อนคลายใจกลางกรุงเทพมหานครที่เน้นการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมจากภายในสู่ภายนอก พร้อมประสบการณ์การผ่อนคลายแบบครบวงจรที่เน้นตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ให้ได้รับความผ่อนคลาย สมดุลย์ และสุขภาพที่ดีที่สุดในแบบของคุณ จัดงานครบรอบ 2 ปี (PAÑPURI WELLNESS 2nd Anniversary) พร้อมเชิญศิลปินไทยที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการจัดดอกไม้ด้วยสื่อผสมแบบลอยตัว (Flower Art Installation) นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ มาร่วมสร้างผลงานเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้คอนเซ็ปต์ ความงามที่แท้จริงแบบไร้ขอบเขต ในชื่อ BREAKING THE BOUNDARY ถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของความแตกต่างของมนุษย์ทั้งเชื้อชาติ รูปลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่ถูกแบ่งแยกด้วยกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ เป็นตัวแทนในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ได้อย่างสวยงาม และในโอกาสฉลองครบรอบ 2 ปี ของปัญญ์ปุริ เวลเนสนี้ ขอมอบพื้นที่เป็นสื่อกลางให้กับศิลปินไทยรุ่นใหม่มากความสามารถอย่าง นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ร่วมสร้างผลงานเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะการครบรอบ 2 […]

ข้อดีของ น้ำอัลคาไลน์ น้ำด่างเพื่อสุขภาพ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ปรับสมดุลร่างกาย

น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่างเพื่อสุขภาพ คือ น้ำดื่มที่มีค่าความเป็นด่าง และมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการผสมอยู่มากมาย อาทิเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปรเทสเซียม อีกทั้งน้ำอัลคาไลน์เป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ง่ายเมื่อร่างกายทำการดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เป็นน้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำธรรมดา เนื่องจากมีความเป็นกรดด่างที่สมดุล พอเหมาะกับร่างกายของมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกันร่างกายจากการทำลายของกรดส่วนเกิน ช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสียลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้แข็งแรงมากขึ้น ทำความรู้จักกับน้ำอัลคาไลน์ในทางวิทยาศาสตร์ น้ำอัลคาไลน์เป็นผลของกระบวนการแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการอีเล็คโทรลิซิส (Electrolysis) ซึ่งเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยตรงไปในน้ำผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ (Cathode) ซึ่งจะได้น้ำอัลคาไลน์ที่มีประจุลบและแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วบวก (Anode) ซึ่งจะได้น้ำอะซิดิกที่มีประจุบวกและผลที่ได้อีกอย่างคือ แร่ธาตุในน้ำที่มีความเป็นด่าง จะถูกแยกตัวออกจากแร่ธาตุในน้ำที่มีค่าความเป็นกรด ทำให้น้ำนี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีความเป็นด่าง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปแตสเซียม ส่วนของน้ำอาซิดิกจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีความเป็นกรด คือ คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการอีเล็คโทรลิซิส จะทำให้กลุ่มโมเลกุลในน้ำลดลงจากปริมาณ 11 ถึง 13 โมเลกุลต่อกลุ่ม ลดเหลือเพียง 6 โมเลกุลต่อกลุ่มน้ำ และนี้คือผลลัพธ์ที่ทำให้น้ำอัลคาไลน์มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าน้ำธรรมดา โดยในทางวิยาศาตร์เรียกชื่อน้ำที่มีจำนวนกลุ่มโมเลกุลที่ลดลงกว่าปกตินี้ว่า “Electrolyzed […]

CATRICE cosmetics สร้างสรรค์นวัตกรรมความงามใหม่ๆ  ช่วงสปริงซัมเมอร์ของปี 2020

มาพร้อมกับเทรนด์ความคัลเลอร์ฟูลของสีสันเครื่องสำอางค์ รวมถึงพัฒนาสูตรเครื่องสำอางให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น แพคเกจดูหรูหราขึ้น สร้างสรรค์นวัตกรรมความงามใหม่ๆ  ช่วงสปริงซัมเมอร์ของปี 2020 ได้รวบรวมเทรนด์ความงามจากทั่วทุกมุมโลกนำมาออกคอลเลกชั่นใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 เทรนด์หลัก เทรนด์แรก Instant Natural Perfection & Ingredients เป็นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติ เทรนด์ที่สอง Strong Performance เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง เทรนด์ที่สาม Surprise Effects & Colours & Finishes เครื่องสำอางที่คงความหลากหลายของสีสัน Facebook : CATRICE cosmetics

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!