ชมความวิจิตร ‘พระราชรถม้าหลวงทองคำ’ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

วันนี้ (6 พ.ค. 2566) ประชาชนในสหราชอาณาจักรและทั่วโลกจะได้ชมพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 (สมเด็จพระราชาธิบดีชาลส์ที่ 3) กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปีที่พระมหากษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่จะได้ขึ้นครองราชย์ โดยในวันพิธีสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ทรงเลือกเสด็จประทับพระราชรถม้าหลวง ไดมอนด์ จูบิลี (Diamond Jubilee State Coach) ที่มีความทันสมัยถูกใช้ครั้งแรกในปี 2014 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันพิธี ชมความวิจิตร ‘พระราชรถม้าหลวงทองคำ’ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ส่วนในการเสด็จออกจากมหาวิหารนั้น ทั้ง 2 พระองค์จะประทับพระราชรถม้าหลวงทองคำ (The Gold State Coach) ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกที่หรูหรามีน้ำหนัก 8,800 ปอนด์ โดยบีบีซีรายงานว่า พระราชรถม้าทองคำที่สวยงามอร่ามทั้งองค์นี้ถูกใช้มาในทุกพิธีการขึ้นครองราชย์ของพระมหากษัตริย์อังกฤษทุกพระองค์ตั้งแต่ปี 1830 เป็นต้นมา ซึ่งระยะทางการเสด็จนั้นสั้นกว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษทรงเสด็จในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อปี 1953 (สำหรับระยะทางการเสด็จในวันพิธีโดยเฉพาะในการเสด็จกลับนั้นสั้นกว่าเป็นระยะทาง 8 กม.เท่านั้น) […]

keyboard_arrow_up