“รายอนี่ยุติธรรม” ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง

จากบทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล่าถึงเรื่องการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงถามนักข่าวที่มาเข้าเฝ้าถึงเรื่อง ขอบเขตของสถาบันกับการเมือง ไว้อย่างน่าสนใจว่า

6 พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับการอบรมให้รู้จักความพอเพียงจากสมเด็จย่าตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงมีกระปุกออมสิน โดยตั้งชื่อใหม่ไว้ว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่กระปุกนี้ 10 เปอร์เซ็นต์

15 วันในความทรงจำของสมเด็จพระวันรัต เมื่อครั้งบวชที่วัดเดียวกับในหลวงรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

“เขานึกว่าเราไม่ใช่คน” ความรักที่มีต่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่สามารถบอกได้

ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อดูแลทุกข์สุขประชาชน ก็มักจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งที่ประชาชนต่างแสดงออกถึงความรักและอยากใกล้ชิดกับพระองค์ให้ได้มากที่สุด

“คนอ่อนแอ ทำงานใหญ่ไม่ได้หรอก” คำสอนให้ทุกคนเข้มแข็ง ในวันนี้ที่ไม่มีในหลวงรัชกาลที่ 9

ประโยคสั้นๆ เข้าใจง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยพลังและความตั้งใจ “คนอ่อนแอ ทำงานใหญ่ไม่ได้หรอก” ไม่ใช่การดูถูกดูแคลนใครให้หมดกำลังใจ แต่ประโยคนี้ได้เปลี่ยนความคิดของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ในโลกนี้ไม่มีอีกแล้ว ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานตลอด 24 ชั่วโมง

ในหนึ่งวันทุกคนมีเวลาเท่ากัน 24 ชั่วโมง คุณเองเคยนั่งคิดไตร่ตรองกับเวลาที่ได้มาหรือไม่ว่าหมดไปกับการทำอะไรบ้าง?…

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับรัฐธรรมนูญในช่วงปัจฉิมแห่งรัชกาล

รัฐธรรมนูญ“ฉบับประชาชน” ถูกประกาศใช้ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 นับเป็นฉบับที่ 16 ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา

“อีกนานไหมหมอ” เรื่องเล่าจากพลเอก ชูฉัตร อดีตแพทย์ผู้ตามเสด็จ

ตามรอยเสด็จ : เรื่องเล่าจาก พลเอก ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา อดีตแพทย์ที่ถวายงานให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9

รัฐธรรมนูญไทย ตลอดรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 2)

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้มีบุคคลจํานวนหนึ่งก่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าจับกุมผู้ก่อการ จนมีการปะทะกัน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดชุมนุมประท้วงการจับกุมและอภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรง

จดจำจนวันตาย เปิดบันทึกสุดซาบซึ้งของ ลักษณ์ ตาณพันธุ์ ทรงพระเมตตาหาที่สุดมิได้

ลักษณ์ ตาณพันธ์ุ ช่างซ่อมนาฬิกาที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

“อยากฟังแม่สอนอีก” สมเด็จย่า ต้นแบบแห่งชีวิต

“อยากฟังแม่สอนอีก” สมเด็จย่า ต้นแบบแห่งชีวิต…

ตลอดระยะเวลาของการทรงเป็นยุวกษัตริย์ ในหลวงทรงเชื่อฟังพระราโชวาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นอย่างดี

ต้นแบบของชาวพุทธ “พระราชาผู้ทรงธรรม” เผยพระราชจริยวัตรในหลวงรัชกาลที่ 9

“พระราชาผู้ทรงธรรม”…ช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงผนวชเมื่อปี พ.ศ. 2499 ถือเป็นช่วงเวลาของการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมในพระราชหฤทัยได้อย่างดียิ่ง

ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อประชาชน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานตลอด 70 ปี (ตอนที่ 1)

หลังการขึ้นครองราชย์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ได้เสด็จฯกลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อทรงศึกษาวิชากฎหมายและการปกครอง

4 ข้อคิดการทำงานของหน่วยแพทย์อาสา ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานอย่าง การเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารพร้อมกับสมาชิกหน่วยแพทย์อาสา

ไม่มีขาย แต่แจกฟรี “หนังสือราชรถ ราชยาน” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้มากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของราชรถ ราชยาน ที่จะนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งชีวิตอุทิศเพื่อประชาชน ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงงานตลอด 70 ปี (ตอนที่ 2)

ทุกครั้งที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จะทรงไต่ถามทุกข์สุขหรือความต้องการของประชาชน

พระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยการวาดภาพตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงศึกษาและฝึกหัดการวาดภาพด้วยการทรงซื้อตำราการเขียนภาพมาศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง และทรงฝึกหัดวาดภาพเรื่อยมา

รัฐธรรมนูญไทย ตลอดรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 1)

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพัฒนา รัฐธรรมนูญของไทย ที่มีความผันผวนมาตลอด

keyboard_arrow_up