‘เบาหวานขึ้นตา’ ฝันร้ายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากปล่อยไว้อาจสูญเสียการมองเห็น

คนไข้ที่เป็นเบาหวาน มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายอาการ ซึ่งแต่ละคนจะมีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่เหมือนกัน หนี่งในภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้บ่อยคือ เบาหวานขึ้นตา ซึ่งทาง แพทย์หญิงปนียา ตปนียางกูร จักษุวิทยาต้อหิน ได้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ถึงอาการเบาหวานขึ้นตา แนวทางการรักษา และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตา “เบาหวานขึ้นตา” คำนี้หลายคนอาจเคยได้ยิน เพราะเป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อน ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หากปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน จะส่งผลให้หลอดเลือดฝอยเสื่อมทั่วร่างกาย รวมทั้งหลอดเลือดที่จอประสาทตา ทำให้เลือดและสารต่างๆ รั่วซึมออกมา ทำให้เส้นเลือดตรงจอประสาทตาได้รับความเสียหาย และผู้ป่วยเบาหวานมักจะสูญเสียดวงตาในภาวะแทรกซ้อนนี้ โดยภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ก็มีวิธีการรักษาที่หลากหลาย แต่ถ้าเป็นถึงขั้นรุนแรงแล้ว อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และจะสูญเสียการมองเห็นไปตลอดชีวิต อาการของภาวะ เบาหวานขึ้นจอตา ในช่วงระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ มีจุดเลือดออกในจอตา มีน้ำรั่วในจอตา อาจทำให้จุดรับภาพชัดบวม เกิดเส้นเลือดงอกใหม่ทำให้ เลือดออกในน้ำวุ้นตา จอประสาทตาหลุดลอก การป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ไม่กินอาหารที่มีแป้งมากเกินไป ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสม HbA1C น้อยกว่า 6.0 mg% ให้อยู่ในระดับปกติ (ระหว่าง 70-100 mg/dL) การรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอตา หากผู้ป่วยเป็นในระยะแรก แพทย์จะให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ การใช้แสงเลเซอร์ ใช้ในระยะที่เลือดออกในตายังไม่มาก ฉีดยาเข้าไปในดวงตา ในกรณีผู้ป่วยจอประสาทตาบวม เพื่อลดการบวมของจอประสาทตา การผ่าตัด ในกรณีผู้ป่วยมีเลือดเต็มจอประสาทตาหรือจอประสาทตาหลุดลอก แต่หากปล่อยทิ้งไว้นานๆ ข่าวร้ายก็คืออาจไม่สามารถรักษาให้ดวงตากลับมาเป็นปกติได้ ข้อมูล […]

keyboard_arrow_up