ดำขาวเล่าเรื่องสองเมือง ปารีส กรุงเทพมหานคร ผ่านมุมมอง นันทวัฒน์ บรมานันท์  

ย้อนความผูกพันในชีวิตที่มีต่อ กรุงปารีส และ กรุงเทพมหานคร ในนิทรรศการภาพถ่ายของ ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักเล่าเรื่องผ่านภาพดำขาว

keyboard_arrow_up