เทคนิคใหม่ของ ‘การผ่าตัดแปลงเพศ’ จากชายเป็นหญิง มีอะไรน่าดึงดูดบ้าง

ปัจจุบันเพศทางเลือกมีความหลากหลายและเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น ขณะเดียวกัน การผ่าตัดแปลงเพศ ก็ได้รับความนิยมและทำกันแพร่หลายมากขึ้นเช่นกัน ในทางการแพทย์เองก็ได้มีการพัฒนาเทคนิคการผ่าตัดมาโดยตลอด เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจและลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดให้น้อยที่สุด เทคนิคใหม่ของ ‘การผ่าตัดแปลงเพศ’ จากชายเป็นหญิง มีอะไรน่าดึงดูดบ้าง การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (Gender Affirmation Surgery – Male to Female) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศจากชายให้ดูเหมือนอวัยวะเพศหญิงทั้งในแง่รูปลักษณ์ภายนอก ความรู้สึก และการใช้งาน โดยใช้ส่วนต่างๆ ขององคชาตเดิมเพื่อสร้างช่องคลอดใหม่ที่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกและใช้งานได้เปรียบเสมือนว่าเป็นเพศหญิง การผ่าตัดโดยทั่วไปประกอบด้วย  การตัดอัณฑะ (Orchidectomy) การสร้างช่องคลอด (Vaginoplasty) การตกแต่งอวัยวะภายนอก (Labiaplasty) การผ่าตัดนี้มีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น   การสร้างจุดรับความรู้สึก (Sensate Clitoroplasty) การสร้างแคมใน (Labia Minora reconstruction) โดยใช้ผิวหนังจากถุงอัณฑะมาสร้างเป็นแคม การสร้างช่องคลอดด้วยลำไส้ (Intestinal Vaginoplasty) การสร้างช่องคลอดด้วยเยื่อบุช่องท้อง (Endoscopic Peritoneal Flap Vaginoplasty) ทำให้การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงในปัจจุบัน มักจะได้ผลลัพธ์ที่ครบถ้วนทุกมิติและน่าพึงพอใจ นอกจากการผ่าตัดบริเวณอวัยวะเพศแล้ว การผ่าตัดแปลงเพศยังรวมไปถึงการผ่าตัดชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย […]

keyboard_arrow_up