สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ​ ในพระสไตล์สายลุย ทรงงานเป็นการส่วนพระองค์

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
เนื่องจากเป็นพระราชกรณียกิจที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ จึงเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระสไตล์ทะมัดทะแมงที่พร้อมทรงงาน โดยทรงสวมใส่ฉลองพระองค์เสื้อสูทผ้าไหมคู่กับพระสนับเพลา และทรงเปลี่ยนฉลองพระบาทส้นสูงที่ทรงสวมใส่มาในตอนแรกเป็นฉลองพระบาทผ้าใบสีขาวคู่ทรงโปรด ซึ่งทรงสวมใส่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว เพื่อความคล่องแคล่วในการทรงงาน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ​ ในพระสไตล์สายลุย ทรงงานเป็นการส่วนพระองค์

สำหรับโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวทางการฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้ง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ห้วยทราย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 โดยมีพระราชประสงค์ในการหาพื้นที่ เพื่อทดลองการฟื้นฟูพื้นที่ขนาดเล็กให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ยึดพระราชดำริที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน จากผืนดินที่อาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่คุณภาพดินแย่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันโครงการแห่งนี้สามารถพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งเสื่อมคุณภาพให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ข้อมูลและภาพ : มูลนิธิชัยพัฒนา

Praew Recommend

keyboard_arrow_up