สมเด็จย่า

ฟังพระสุรเสียง ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ’ ตรัสถึง ‘สมเด็จย่า’ และดอกเอเดลไวส์

Alternative Textaccount_circle
สมเด็จย่า
สมเด็จย่า

ฟังพระสุรเสียง ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ’ ตรัสถึง ‘สมเด็จย่า’ และดอกเอเดลไวส์… เมื่อวันที่​ 8​ ธันวาคม​ 2563​ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​​ เสด็จ​พระรา​ชดำ​เนิน​ไป​ใน​การ​พระราชทาน​ปริญญาบัตร​แก่​ผู้​สำ​เร็จ​การศึกษา​จาก​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 ณ​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงใหม่​ วิทยาเขต​สะ​ลวง​ขี้เหล็ก​ อำเภอ​แม่ริม​ จังหวัด​เชียงใหม่

สมเด็จย่า

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบูธสินค้าโอทอปภูมิปัญญาท้องถิ่นของดี 17 จังหวัดภาคเหนือ

สมเด็จย่า

เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรบูธโครงการหลวงที่เพาะพันธุ์ดอกเอเดลไวส์ ก็เกิดเหตุการณ์ประทับใจ ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ความว่า

“สมัยก่อนสมเด็จย่าท่านต้องปีนเขาขึ้นไป เพื่อจะไปชื่นชมดอกเอเดลไวส์ ทีนี้ก็เลยเกิดความคิดว่า ถ้าพัฒนาให้มีเอเดลไวส์เมืองไทยขึ้นมา เราก็ไม่ต้องเดินทางไปเที่ยวเมืองนอก แล้วเมืองนอกก็จะมาดูเอเดลไวส์เมืองไทย

“อันนี้ถือว่าเราประสบความสำเร็จสุดยอดของโครงการหลวง เดี๋ยวเราจะได้ชักชวนนักท่องเที่ยวมาชมเอลเดลไวส์เมืองไทย เพราะจริงๆ เอเดลไวส์เป็นดอกไม้ที่แม้แต่คนเมืองนอกเอง ก็ต้องเดินขึ้นภูเขาเพื่อจะไปชม แนะนำให้ส่งเสริมต่อไปนะคะ”

ฟังพระสุรเสียง ‘สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ’ ตรัสถึง ‘สมเด็จย่า’ และดอกเอเดลไวส์

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสนพระทัยงานวิจัยที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเพาะพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวอย่างดอกเอเดลไวส์ พืชต่างถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดและเจริญเติบโตได้ดีในแถบยุโรป บริเวณเทือกเขาแอลป์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500-3000 เมตร โดยพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เพื่อนำไปวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเดิบโตในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้น และเก็บรักษาพันธุ์ เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรง และมีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงนำออกปลูกและอนุบาลในโรงเรือนสภาพปิด ป้องกันแมลง จากนั้นนำต้นกล้าไปทดสอบปลูกเลี้ยงในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ พบว่าต้นเอเดลไวส์สามารถจริญเติบโต และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สมเด็จย่า

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธ์ุดอกเอเดลไวส์ ในอนาคตข้างหน้าคนไทยก็ไม่ต้องเดินทางไปชื่นชมดอกไม้พันธุ์นี้ไกลถึงยุโรป แค่มาที่โครงการหลวงก็สามารถชื่นชมความงดงามของดอกเอเดลไวส์ได้แล้ว


ข้อมูลและภาพ : lovequeen_suthida, We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯศูนย์ศิลปาชีพ ในพระสไตล์ทะมัดทะแมง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

พระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์ ร.9 – ร.10 แม้ต่างยุคแต่มีบางอย่างคล้ายกัน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up