สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
ในการนี้ ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกร ในการศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมด้านการเกษตรต่อไป ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำหุบกระพง เพื่อทรงทอดพระเนตรและรับฟังการถวายบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกระพง และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถวายบรรยายสรุป
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!