ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่ลำพูน พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่ลำพูน พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี …​ เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน และถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งในการนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่ลำพูน พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลที่ลำพูนครั้งนี้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินแบบส่วนพระองค์ บรรยากาศจึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย งดงามสไตล์ถิ่นเหนือ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เสื้อพื้นเมืองล้านนา ส่วนเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ก็ไม่หลุดธีมด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาที่งดงามเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงปฏิบัติพระองค์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทรงสวมใส่หน้ากากผ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทักทายประชาชนชาวลำพูน ซึ่งมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมี   ดูโพสต์นี้บน Instagram   โพสต์ที่แชร์โดย @chaokhunphra_sineenat_fc ข้อมูลและภาพ : We … Continue reading ในหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่ลำพูน พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี