ในหลวงพระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ 8 แห่ง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

Alternative Textaccount_circle

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญภัตตาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ และเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง เด็ก และเยาวชน ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ดังนี้

1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ เชิญภัตตาหารพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 202 รูป ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

2. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 400 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

3. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็ก จำนวน 400 คน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

4. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพรจันทร์ นุกูลประดิษฐ์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ข้าราชบริพารผู้สูงอายุ สำนักพระราชวัง หมู่บ้านมหามงคล เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

5. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนี ธนรักษ์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 548 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

6. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีจักรพงษ์ หอมไกรลาศ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่คนไร้ที่พึ่ง จำนวน 500 คน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

7. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาล ล้อมทอง เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 80 คน ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

8. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน จำนวน 220 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำหรับการพระราชทานเลี้ยงครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำรุงสุขแก่พสกนิกร รวมทั้งพระสงฆ์ที่อาพาธ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ทุพพลภาพ คนไร้ที่พึ่ง เด็ก และเยาวชน ในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


 

ข้อมูล : mgronline.com

ภาพ : mgronline.com, ภาพพระราชทาน


 

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” พสกนิกรร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล

พระราชินีนักบิน “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” นักบินหญิงแห่งกองทัพอากาศ

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯให้เผยแพร่พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ”

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงหายจากพระอาการประชวร

บรรยากาศสุดอาลัย กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอก เปรม

ในหลวง ร.10 ทรงโทมนัส โปรดเกล้าฯให้ไว้ทุกข์ในราชสำนักแก่ พลเอก เปรม

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภา พร้อมทรงมีพระราชดำรัสในรัฐพิธี

เผยความหมาย “ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์” ของในหลวงและพระราชินี

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีแด่ควีนเอลิซาเบธที่ 2

เริ่มพรุ่งนี้! ตารางการแสดงมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

เผยโฉม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทาน

ในหลวง ร.10 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดเลี้ยงขอบคุณผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีฯ

ในหลวง ร.10 ทรงมีพระราชกระแสขอบใจ ชมเชยทุกคน ร่วมจัดพระราชพิธีฯลุล่วง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up