สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ผู้นำของเครือจักรภพที่มีรัฐเอกราช 56 ชาติ

ผู้คนทั่วโลกกำลังเฝ้ารอที่จะได้ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่ สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ผู้นำของเครือจักรภพที่มีรัฐเอกราช 56 ชาติ ประชากร 2,400 ล้านคน

14 เรื่องเกี่ยวกับ สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ( King Charles III )

หลากเรื่องราวเกี่ยวกับ สมเด็จพระราชาธิบดีชาร์ลส์ที่ 3 “ชาร์ลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ ” ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ( King Charles III )

keyboard_arrow_up