รู้จัก “โรคจอตาบวมน้ำ” โรคตาที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากความเครียด

จักษุแพทย์เตือน “โรคจอตาบวมน้ำ” โรคตาที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค อาการที่สังเกตได้ คือ การมองเห็นวงดำกลางตาเวลามอง หรือมองเห็นภาพเบี้ยว รู้จัก “โรคจอตาบวมน้ำ” โรคตาที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากความเครียด โรคทางตา นอกจากสาเหตุจากเชื้อโรครอบตัวเราแล้ว อาจเกิดจากภาวะผิดปกติของร่างกายได้เช่นกัน อาทิเช่น โรคจอตาบวมน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อโรค จะพบได้ในผู้ที่มีช่วงอายุ 25-55 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิง และในกลุ่มผู้ที่จริงจังกับชีวิตและเครียดง่าย การใช้ยารักษาโรคบางชนิด โดยเฉพาะยากลุ่มสเตอรอยด์ โรคจอตาบวมน้ำ มาจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ในจอประสาทตาทำให้มีการรั่วของสารน้ำเข้ามาในชั้นใต้ต่อจอตา จึงเกิดการบวมน้ำขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะความเครียด กลุ่มผู้มีบุคลิกภาพจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเครียด ( type A personality) ซึ่งนอกจากความเครียดแล้ว ยาบางชนิดเช่น ยารักษาผู้ป่วยทางจิตเวช ยาสเตอรอยด์ รวมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีก เช่น การสูบบุหรี่ อาการของโรคจอตาบวมน้ำ ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการมองเห็นวงดำบริเวณกลางตาเวลามอง หรืออ่านหนังสือ บางรายเห็นเป็นภาพเบี้ยว แนวทางการรักษาคือควรควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น การใช้ยาสเตอรอยด์ และพยายามลดหลีกเลี่ยงความเครียด ในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายที่มีพฤติการณ์สูบบุหรี่ควรลดสูบบุหรี่ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ 80-90 % จะสามารถกลับมามองเห็นได้ปกติ ภายใต้การดูแลรักษาของจักษุแพทย์ ข้อมูล : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)ภาพ […]

keyboard_arrow_up