‘ฮีโมโครมาโตซิส’ โรคที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินไป หากไม่รักษาอวัยวะอาจล้มเหลวได้

‘ฮีโมโครมาโตซิส’ โรคที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินไป เหล็กเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการสำหรับการทำงานหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ธาตุเหล็กเป็นส่วนหนึ่งของฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนที่นำออกซิเจนจากปอดของเราไปทั่วร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อเก็บและใช้ออกซิเจน ธาตุเหล็กยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนและเอนไซม์อื่นๆ อีกมากมาย ร่างกายจึงต้องการธาตุเหล็กในปริมาณที่เหมาะสม หากมีธาตุเหล็กน้อยเกินไป อาจเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุ เหล็ก สาเหตุของระดับธาตุเหล็กต่ำ ได้แก่ การเสียเลือด กินอาหารที่ไม่ดี หรือการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารไม่เพียงพอ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีธาตุเหล็กน้อยเกินไปคือเด็กเล็กและสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีประจำเดือน ธาตุเหล็กมากเกินไปสามารถทำลายร่างกายได้เช่นเดียวกัน การเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปอาจทำให้เกิดพิษจากธาตุเหล็กได้ บางคนมีโรคที่สืบทอดมาเรียกว่าฮีโมโครมาโตซิส ทำให้ร่างกายสร้างธาตุเหล็กมากเกินไป ‘ฮีโมโครมาโตซิส’ โรคที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินไป หากไม่รักษาอวัยวะอาจล้มเหลวได้ ซึ่ง ฮีโมโครมาโตซิส (Hemochromatosis) เป็นโรคที่มีธาตุเหล็กสะสมในร่างกายมากเกินไป จริงอยู่ที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็ก แต่มากเกินไปก็เป็นพิษ หากคุณเป็นโรคฮีโมโครมาโตซิส แสดงว่าคุณดูดซึมธาตุเหล็กมากเกินความต้องการ ร่างกายของคุณไม่มีวิธีกำจัดธาตุเหล็กส่วนเกินตามธรรมชาติ เก็บไว้ในเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยเฉพาะตับ หัวใจ และตับอ่อน ซึ่งธาตุเหล็กส่วนเกินสามารถทำลายอวัยวะ และหากไม่มีการรักษาอาจทำให้อวัยวะล้มเหลวได้ ฮีโมโครมาโตซิส มี 2 ประเภท โรคโลหิตจางปฐมภูมิ เป็นโรคที่สืบทอดมา และฮีโมโครมาโตซิสทุติยภูมิ มักเป็นผลจากอย่างอื่น เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย โรคตับ หรือการถ่ายเลือด อาการหลายอย่างของฮีโมโครมาโตซิส คล้ายกับโรคอื่นๆ เช่น อาการปวดข้อ เหนื่อยล้า อ่อนแรงทั่วไป น้ำหนักลด และปวดท้อง ฯลฯ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีอาการ  แพทย์จะวินิจฉัยโรคฮีโมโครมาโตซิสโดยพิจารณาจากประวัติทางการแพทย์และครอบครัว การตรวจร่างกาย และผลจากการทดสอบและขั้นตอนต่างๆ การรักษารวมถึงการนำเลือด (และธาตุเหล็ก) ออกจากร่างกาย ยา และการเปลี่ยนแปลงอาหารของคุณ NIH: National […]

keyboard_arrow_up