สมรสพระราชทาน พราวพุธ ลิปตพัลลภ และ อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ เชื่อมสองตระกูล

ฉลองพิธีมงคลสมรสพระราชทาน พราวพุธ ลิปตพัลลภ และ อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ความรักหวานเชื่อมความสัมพัธ์ของสองตระกูล

keyboard_arrow_up