Sleep Test คืออะไร? ช่วยแก้อาการหยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ละเมอได้หรือไม่

สะดุ้งตื่นกลางดึก ตอนเช้าตื่นมาไม่สดใส รู้สึกอ่อนเพลียหลังตื่นนอน หรือนั่งทำงานแล้วแอบหลับบ่อยๆ อาการเหล่านี้อาจกำลังส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติในการนอนหลับอยู่ การตรวจ “Sleep Test” จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยดูแลประสิทธิภาพการนอน และนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีตามมา Sleep Test คืออะไร? ช่วยแก้อาการหยุดหายใจขณะหลับ นอนกรน ละเมอได้หรือไม่ Sleep Test คืออะไร?Sleep test คือ การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ เพื่อสังเกตการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับด้วยเครื่อง Sleep Test โดยจะต้องทำการตรวจขณะนอนหลับ การตรวจนี้จะทำให้ทราบว่าตัวเรามีอาการความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ในระหว่างการนอนหรือไม่ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ นอนกัดฟัน นอนละเมอ ภาวะชักขณะหลับ แขนขากระตุก รวมถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เพื่อวินิจฉัยวางแผนและติดตามการรักษาได้อย่างถูกต้อง ใครบ้างที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Testในเบื้องต้นให้ลองสังเกตตัวเราเอง หรือให้คนที่อยู่ข้างกายสังเกตดูว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ เช่น นอนกรนดังผิดปกติ มีการสะดุ้งตื่น หายใจเหนื่อยตอนกลางคืน นอนเยอะแต่ยังรู้สึกว่านอนไม่พอตลอดเวลา ตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่น รู้สึกอ่อนเพลียหลังตื่นนอนบ่อยๆ นั่งทำงานแล้วหลับบ่อยๆ คนที่เป็นโรคอ้วน หรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกิน คนที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลที่ไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้น ก็สามารถเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้เช่นกัน โดยภาวะหยุดหายใจขณะหลับสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้ควรให้ลองตรวจ Sleep Test สักครั้ง เพื่อดูประสิทธิภาพการนอนของเรา […]

keyboard_arrow_up