เปิดสาเหตุ ‘ภาวะเสียชีวิตกะทันหัน’ แม้ภายนอกดูสุขภาพแข็งแรง

ความแข็งแรงของร่างกายภายนอกไม่อาจบ่งบอกปัญหาการทำงานภายในร่างกายได้ โดยเฉพาะความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสำคัญต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่นำไปสู่ ‘ภาวะเสียชีวิตกะทันหัน’ เปิดสาเหตุ ‘ภาวะเสียชีวิตกะทันหัน’ แม้ภายนอกดูสุขภาพแข็งแรง พญ.วริษฐา เล่าสกุล แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะเสียชีวิตกะทันหัน โดยจำแนกหัวข้อ ‘ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน’ มาอธิบายให้ฟังในอันดับแรก พร้อมแจกแจงปัจจัยเสี่ยง แนวทางการป้องกัน รวมทั้งวิธีรับมืออย่างเหมาะสมและทันท่วงที ‘ภาวะเสียชีวิตกะทันหัน’ ในผู้ที่สุขภาพแข็งแรงมาก่อน สามารถเป็นได้จากหลายสาเหตุ แต่ก่อนอื่นนั้นอาจต้องดูว่าผู้ที่ไม่มีอาการผิดปกติอะไร ในความเป็นจริงแล้วมีโรคประจำตัวอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นอันตรายต่อหลายระบบสำคัญในร่างกาย เช่น ระบบหลอดเลือดหัวใจ และระบบประสาท เป็นต้น โดยการเสียชีวิตเฉียบพลันนั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุของอวัยวะสำคัญของร่างกาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุ และปัจจัยทางสุขภาพของแต่ละคน เช่น หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Death) หลอดเลือดปอดอุดตันเฉียบพลัน (Pulmonary Embolism) หลอดเลือดสมองตีบ หรือ แตกเฉียบพลัน (Stroke) โดยวันนี้จะกล่าวถึง ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden cardiac death) คือการที่หัวใจหยุดทำงานฉับพลัน ทำให้ไม่สามารถบีบเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ […]

keyboard_arrow_up