ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ก่อนที่จะถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แพรวดอทคอม จะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องการอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังไปสู่พระเมรุมาศตามแบบสมัยโบราณ ซึ่งจะอัญเชิญไปด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศอย่างสมพระเกียรติ จึงถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนไทยทุกคน เพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญที่พวกเราชาวไทยจะไม่มีวันลืม จึงหยิบยกข้อมูลจากหนังสือราชรถ ราชยาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ กรมศิลปากร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สํานักพระราชวัง มาให้เรียนรู้เรื่องริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกัน พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงทศพิธราชธรรม มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทรงได้รับการยกย่องเป็นสมมติเทพ กล่าวคือ เป็นเทวดาจุติลงมาอุบัติบนโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อสวรรคตเท่ากับเป็นการเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพจึงถือเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อน้อมส่งเสด็จพระมหากษัตริย์สู่สวรรคาลัย โดยอัญเชิญพระบรมโกศทรงพระบรมศพออกจากพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถ เคลื่อนสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อัญเชิญพระบรมโกศเวียนรอบพระเมรุมาศ จากนั้นจึงอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานเหนือพระจิตกาธาน แล้วจึงถวายพระเพลิง วันรุ่งขึ้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศไปประดิษฐานในพระบรมมหาราชวัง การอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังไปสู่พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุหรือลอยพระอังคาร ตามโบราณกาลจะอัญเชิญไปด้วยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ซึ่งเรียกว่า “ริ้วขบวน” ซึ่งในแต่ละริ้วขบวนมีคนหาม คนฉุดชักจำนวนมาก พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ เครื่องสูง พระกลด บังสูรย์ พัดโบก บังแทรก พุ่มเงิน พุ่มทอง จามร พระอภิรุมชุมสาย แวดล้อมตามพระราชฐานันดรศักดิ์แห่งพระบรมศพหรือพระศพนั้นๆ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องประโคม เช่น สังข์แตร […]

keyboard_arrow_up