อาลัย บิ๊กบุญรอด “จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี” ผู้ผลักดันกีฬาคนพิการไทยสู่ระดับสากล

ของแสดงความอาลัย บิ๊กบุญรอด “จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี” ผู้บริหารจิตจิตสาธารณะผลักดันกีฬาคนพิการไทยสู่ระดับสากล กีฬาพาราลิมปิก

keyboard_arrow_up