Best of 2020 เครื่องประดับเพชรสวยสง่า งามเลอค่า จาก Vijittra’s Jewellery

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี พร้อมรางวับการันตีหลายปีซ้อนจาก แพรว wedding เป็นการยืนยันได้อย่างดีว่า Vijittra’s Jewellery ขึ้นแท่นเป็นหน่ึงในแบรนด์ เครื่องประดับเพชร ท่ีบ่าว – สาวให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้มากที่สุดแบรนด์หน่ึง The Best of Bridal Jewelry เครื่องประดับเพชร น้ำงาม จากแบรนด์คุณภาพระดับประเทศ Vijittra’s Jewellery Vijittra’s Jewellery มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง จึงสามารถควบคุมคุณภาพได้เองอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรเพชรคุณภาพดีที่สุด ทั้งเรื่องสีและความสะอาดท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล การันตีโดยนักอัญมณีศาสตร์สถาบัน GIA โดยเน้นการคัดเลือกเหลี่ยมเจียระไนเพชรที่ดีท่ีสุด Perfect Heart and Arrow ทุกเม็ดสําหรับบ่าว – สาวเท่านั้น ตัวเรือนอันประณีตถูกผลิตด้วยช่างฝีมือมากประสบการณ์อย่างพิถีพิถันแบบแฮนด์เมดเหมือนงาน tailor-made ให้เฉพาะเพชรเม็ดน้ันๆ ทําให้เครื่องประดับทุกช้ินของ Vijittra’s Jewellery มีความอ่อนช้อยงดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมเป็นความงดงามท่ีทรงคุณค่าไร้ที่ติ เหมาะท่ีสุดสําหรับวันสําคัญของบ่าว-สาวทุกคน เหมือนได้สวมใส่งานศิลปะช้ินเอก ไม่เพียงเท่าน้ัน Vijittra’s Jewellery มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วกรุงเทพฯ ถึง 6 สาขา ระยะเวลาการผลิตเพียง 20 วัน […]

keyboard_arrow_up