MQDC ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ_แนวนอน

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

MQDC ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ_แนวนอน
MQDC ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ_แนวนอน

MQDC เชิญชวนทุกท่านมาร่วม “ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ”

เพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในสถานพยาบาลต่างๆ

โดยท่านที่มีจิตเมตตาที่จะบริจาคนั้น สามารถร่วมบริจาคผ่านทาง

มูลนิธิพุทธรักษาเลขบัญชี 133-523-514-7 (ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์)

MQDC ส่งแรงใจ ส่งต่อลมหายใจ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up