Seeds of Beauty กิจกรรมคนสวยทำดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 คืนความงามสู่ผืนโลก

Alternative Textaccount_circle
event

คลาแรงส์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคนสวยทำดีต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม คืนความงามสู่ผืนโลก โดยทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ Double Serum 1 ชิ้น เท่ากับคุณได้ร่วมคืนความอุดมสมบูรณ์ที่งดงามสู่ผืนโลกด้วยต้นไม้เพิ่ม 1 ต้น ผ่านหน่วยงาน Pur Project ที่เคาน์เตอร์คลาแรงส์ทุกสาขาถึง 31 ตุลาคมนี้

โครงการ Seeds of Beauty เริ่มตั้งแต่ปี 2011 โดยเลือกปลูกต้นไม้ในทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในทวีปเอเชียนี้เราได้ทำใน 3 ประเทศ นั่นคือ ประเทศไทย จีน และอินโดนีเซีย เพื่อช่วยรักษาผืนป่า สร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับสมดุลของสภาพภูมิอากาศโลก โดยที่โครงการจะร่วมมือกับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้โครงการสามารถเกื้อหนุนกับการเกษตรกรรมของชุมชนได้อีกด้วย นับจากครั้งแรกที่เริ่มโครงการคลาแรงส์และเพียวโปรเจคได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับโลกใบนี้ไปแล้วกว่า 300,000 ต้น และมีความตั้งใจที่จะปลูกอีก 100,000 ต้นในปี 2018 นี้

ในประเทศไทย โครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2012 เพื่อพัฒนาผืนป่าการเกษตรแก่ชาวนาไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่น ร่วมกับการปลูกข้าว กาแฟ และกล้วยในชุมชนเพื่อฟื้นฟูการเจริญเติบโตของป่า, เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ, เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน พร้อมทั้งยังลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผืนโลก ซึ่งตั้งแต่ปี 2012 คลาแรงส์และเพียวโปรเจคได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในประเทศไทยไปแล้วกว่า 159,983 ต้น เพื่อสนับสนุนวนเกษตร หรือการเกษตรแบบยั่งยืน การทำเกษตรในพื้นที่ป่าส่งผลให้ทรัพยากร ดิน, น้ำ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นสู่ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีผลผลิต และรายได้ที่เพิ่มขึ้นนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยปรับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการส่งเสริมแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รักษาไว้ซึ่งความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อม

คลาแรงส์จึงอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสิ่งที่ดีงามให้กับโลก เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสัมคมของเรา และที่สาคัญเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการช่วยเหลือจากกิจกรรมอีกด้วย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up