มุมไบ

ภาพชุดพิเศษ! งานสดุดีพระเกียรติคุณ ในหลวง ร.9 จากหัวใจคนไทยในเมืองมุมไบ

มุมไบ
มุมไบ

ภาพชุดพิเศษ! งานสดุดีพระเกียรติคุณ ในหลวง ร.9 จากหัวใจคนไทยในเมืองมุมไบ… เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จึงจัดงานสดุดีพระเกียรติคุณ และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงแรม Taj Palace เมืองมุมไบ

มุมไบ

โดยมี นายธนวัต ศิริกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทย คู่สมรส รวมถึงประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมุมไบ และเมืองใกล้เคียง รวม 50 คน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม พิธีถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มุมไบ

ภายในงานมีการจัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยเครื่องทองน้อย พานพุ่มสักการะ โต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ พานพุ่มสักการะ ประดับธงชาติ และธงพระปรมาภิไธย วปร. เพื่อแสดงความจงรักภักดี

มุมไบ

อีกทั้งได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสดุดีพระเกียรติคุณ

มุมไบ

​นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยบริจาคทุนทรัพย์เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กเร่รอนในเมืองมุมไบ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ Vatsalya Foundation เมืองมุมไบ

มุมไบ

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว เน้นการรักษาความสมดุล ระหว่างการถวายพระเกียรติยศ การน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดขั้นตอนพิธีการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมและมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มุมไบ

ถือเป็นความตั้งใจจริงของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ รวมถึงประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมืองมุมไบ ในการแสดงความจงรักภักดี เพราะการจัดงานครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อจำกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากปีก่อนที่มีผู้ร่วมงาน 500 คน ในปีนี้ก็จำกัดไว้ที่ 50 คน อีกทั้งดอกไม้ต่างๆ ที่หายากมากในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ด้วยความพยายาม จึงหาดอกไม้สีเหลืองและสีขาวมาได้ดังตั้งใจ ในส่วนของการทำอาหารไทยก็มีอุปสรรคเช่นกัน เพราะวัตถุดิบต่างๆ หายากขึ้น เนื่องจากการเดินทางด้วยสายการบินพานิชย์หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 และการส่งของทางไปรษณีย์จากไทยก็ถูกระงับทั้งหมด แต่พ่อครัวแม่ครัวก็ยังพยายามสุดความสามารถ ในการตั้งใจทำอาหารไทยเพื่อรับรองคนไทยอย่างสุดฝีมือ

ภาพชุดพิเศษ! งานสดุดีพระเกียรติคุณ ในหลวง ร.9 จากหัวใจคนไทยในเมืองมุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ
คุณธนวัต ศิริกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย และภรรยา คุณเล็ก-ทิพย์สุดา ศิริกุล

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ

มุมไบ


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อบอุ่น ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงดูแลพระมารดาไม่ห่าง

“ทำดีกว่าไม่ทำ” พระดำรัสตอนหนึ่งของ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ขณะเสด็จฉะเชิงเทรา

พระอิริยาบถสบายๆ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เสด็จเป็นการส่วนพระองค์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!