ในหลวงรัชกาลที่ 9

ต้นแบบแห่งการอดออม ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงซื้อของด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์

ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลาของการทรงเป็นยุวกษัตริย์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเชื่อฟังพระราโชวาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่มีพระนามนิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า เป็นอย่างดี และหนึ่งในพระราโชวาทอันสำคัญที่พระองค์ทรงน้อมนำมาปฏิบัติเรื่อยมา ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบให้แก่พสกนิกรชาวไทย นั่นก็คือ การรู้จักประหยัดอดออม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นตัวอย่างของการรู้จักอดออม รู้คุณค่าของเงินและสิ่งของ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้กราบทูลสมเด็จย่าว่า อยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆ เขามีกัน สมเด็จย่ารับสั่งตอบว่า ลูกอยากได้ก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ ได้มาก ค่อยเอาไปซื้อ

ในหลวง รัชกาลที่ 9

จึงเป็นเหตุให้เมื่อพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สิ่งใด ก็จะทรงอดออมเก็บเงินค่าขนมที่ได้อาทิตย์ละครั้งอย่างมัธยัสถ์ ทั้งยังทรงพระปรีชารู้จักนำเงินไปต่อยอด โดยทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย และทรงนำเงินที่ได้มาไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม ซึ่งทำให้ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเรียนรู้หลักพอเพียงสมถะมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทั้งยังทรงเผยแพร่ต่อไปยังพสกนิกรชาวไทย โดยจะมีคัมภีร์แห่งความพอเพียง 3 ข้อ นั่นคือ “วินัย อดออม ให้” และเมื่อถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าจึงตรัสต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “ปีใหม่แล้ว เราไปซื้อจักรยานกัน ให้แคะกระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่” ซึ่งสมเด็จย่าก็ทรงแถมเงินเพิ่มให้อีกด้วย

ต้นแบบแห่งการอดออม ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงซื้อของด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์

ในหลวง รัชกาลที่ 9พระราโชวาทจากสมเด็จย่า นอกจากจะทำให้ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงได้จักรยานตามพระราชประสงค์แล้ว ยังทรงปลูกฝังให้พระองค์รู้จักอดออม ยามมีพระราชประสงค์สิ่งใด ก็จะนำเงินสะสมส่วนพระองค์ที่อดออมไว้ไปซื้อ ดังเช่นเมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปตัวแรกด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ คือรุ่น Coconet Midget เมื่อพระชนมายุ 10 พรรษา ทรงซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ คลาริเน็ต เมื่อพระชนมายุราว 14-15 พรรษา ทรงซื้อแซ็กโซโฟนมือสองราคา 300 ฟรังก์มาทรงหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าทรงออกให้

นอกจากจะทรงรู้จักอดออมเงินแล้ว สิ่งของเครื่องใช้ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ก็ทรงใช้อย่างประหยัดเช่นกัน ทั้งเรื่องหลอดยาสีพระทนต์ที่พระองค์ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่ปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด เป็นผลจากพระองค์ทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดเป็นรอยบุ๋ม หรือแม้แต่เครื่องเขียน พระองค์ไม่ทรงโปรดการใช้ปากการาคาแพง ในปีหนึ่งๆ ทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่งเท่านั้น โดยใช้เดือนละแท่งจนกุด

นับว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบแห่งการรู้จักอดออมแก่พสกนิกรชาวไทยโดยแท้จริง

ในหลวง รัชกาลที่ 9
จักรยานคันแรกของพระองค์
ในหลวง รัชกาลที่ 9
กล้องถ่ายรูปรุ่น Coconet Midget
ในหลวง รัชกาลที่ 9
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน

ข้อมูล : นิตยสารแพรว ปักษ์ 871 วันที่ 10 ธันวาคม 2558
ภาพ : นิตยสารแพรว ปักษ์ 871 (10 ธันวาคม 2558), นิตยสารแพรว ปักษ์ 679 (10 ธันวาคม 2550), pantip.com, deeps.tnews.co.th

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จฯศูนย์ศิลปาชีพ ในพระสไตล์ทะมัดทะแมง

พระอิริยาบถสบายๆ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” เสด็จเป็นการส่วนพระองค์

พระสไตล์สะท้อนพระปณิธาน เผยลุค ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ ทรงส่งเสริมผ้าไทยที่สกลนคร

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up