ในหลวงรัชกาลที่ 9

ต้นแบบแห่งการอดออม ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับคำสอนจากสมเด็จย่า ซื้อสิ่งของด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์

ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลาของการทรงเป็นยุวกษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเชื่อฟังพระราโชวาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือที่มีพระนามนิยมเรียกกันว่า สมเด็จย่า เป็นอย่างดี และหนึ่งในพระราโชวาทอันสำคัญที่พระองค์น้อมนำมาปฏิบัติเรื่อยมา ทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่พสกนิกรชาวไทย นั่นก็คือ การรู้จักประหยัดอดออม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นตัวอย่างของการรู้จักอดออม รู้คุณค่าของเงินและสิ่งของ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้กราบทูลสมเด็จย่าว่าอยากได้รถจักรยาน เพราะเพื่อนคนอื่นๆเขามีกัน สมเด็จย่ารับสั่งตอบว่า ลูกอยากได้ก็ต้องเก็บค่าขนมไว้สิ หยอดกระป๋องวันละเหรียญ ได้มาก ค่อยเอาไปซื้อ

ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จึงเป็นเหตุให้พระองค์เมื่อมีพระราชประสงค์สิ่งใด ก็จะอดออมเก็บเงินค่าขนมที่ได้อาทิตย์ละครั้งอย่างมัธยัสถ์ ทั้งยังทรงพระปรีชารู้จักนำเงินไปต่อยอด โดยทรงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขาย และทรงนำเงินที่ได้มาไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม ซึ่งทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรียนรู้หลักพอเพียงสมถะมาตั้งแต่ครั้งยังพระเยาว์ ทั้งยังเผยแพร่ต่อไปยังพสกนิกรชาวไทย โดยจะมีคัมภีร์แห่งความพอเพียง 3 ข้อ นั่นคือ “วินัย อดออม ให้” และเมื่อถึงวันปีใหม่ สมเด็จย่าจึงทรงตรัสต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า “ปีใหม่แล้ว เราไปซื้อจักรยานกัน ให้แคะกระปุกดูซิว่ามีเงินเท่าไหร่” ซึ่งสมเด็จย่าก็ได้แถมเงินเพิ่มให้อีกด้วย

ในหลวงรัชกาลที่ 9พระราโชวาทจากสมเด็จย่า นอกจากจะทำให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้จักรยานตามพระราชประสงค์แล้ว ยังทรงปลูกฝังให้พระองค์รูัจักอดออม ยามมีพระราชประสงค์สิ่งใดก็จะนำเงินสะสมส่วนพระองค์ที่อดออมมานั้นนำไปซื้อ ดังเช่นเมื่อพระชนม์ได้ 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปกล้องแรกด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ คือรุ่น Coconet Midget เมื่อพระชนมายุ 10 พรรษา ทรงซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ คลาริเน็ต เมื่อพระชนมายุราว 14 – 15 พรรษา ทรงซื้อแซ็กโซโฟนมือสองราคา 300 ฟรังก์มาทรงหัดเล่น โดยใช้เงินสะสมส่วนพระองค์ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งสมเด็จย่าทรงออกให้

นอกจากจะทรงรู้จักอดออมเงินแล้ว สิ่งของเครื่องใช้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ทรงใช้อย่างประหยัดเช่นกัน ทั้งเรื่องหลอดยาสีพระทนต์ที่พระองค์ทรงใช้จนแบนราบเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะบริเวณคอหลอดที่ปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปจนถึงเกลียวคอหลอด เป็นผลจากพระองค์ทรงใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดเป็นรอยบุ๋ม หรือแม้แต่เครื่องเขียน พระองค์ไม่โปรดการใช้ปากการาคาแพง ในปีหนึ่งๆทรงเบิกดินสอแค่ 12 แท่งเท่านั้น โดยใช้เดือนละแท่งจนกุด

นับว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบแห่งการรู้จักอดออมแก่พสกนิกรชาวไทยโดยแท้จริง

ในหลวงรัชกาลที่ 9
จักรยานคันแรกของพระองค์
ในหลวงรัชกาลที่ 9
กล้องถ่ายรูปรุ่น Coconet Midget
ในหลวงรัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน

 

ข้อมูล : นิตยสารแพรว ปักษ์ 871 วันที่ 10 ธันวาคม 2558
ภาพ : นิตยสารแพรว ปักษ์ 871 (10 ธันวาคม 2558), นิตยสารแพรว ปักษ์ 679 (10 ธันวาคม 2550), http://pantip.com/topic/31350716, http://deeps.tnews.co.th

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!