เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

“ทำดีกว่าไม่ทำ” พระดำรัสตอนหนึ่งของ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ขณะเสด็จฉะเชิงเทรา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า หลังต้นน้ำภูไท อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 อำเภอท่าตะเกียบ และพื้นที่เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

“ทำดีกว่าไม่ทำ” พระดำรัสตอนหนึ่งของ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ขณะเสด็จฉะเชิงเทรา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระปฏิสันถารกับชาวบ้านที่มาเฝ้ารับเสด็จ บริเวณพื้นที่โครงการเร่งด่วน เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด) ถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่บ้านคลองมะหาด ความตอนหนึ่งว่า “แหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการจัดหาให้คงสามารถช่วยให้ประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้น จะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องช้างให้อยู่ ธรรมชาติของช้างจะไปบังคับก็ไม่ได้ แต่จะพยายามหาแหล่งน้ำ แหล่งอาหารให้ช้าง และขณะเดียวกันก็ได้หาแหล่งน้ำให้ชุมชนได้ใช้กัน คงต้องให้เวลาในการแก้ปัญหา เราทำดีกว่าไม่ทำ”


ข้อมูลและภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา Pr8Riew, mgronline.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!