แบบอย่างจากแม่…อดีต-ปัจจุบัน ภาพความอบอุ่น “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ขัตติยนารีผู้อ่อนโยน

แบบอย่างจากแม่…อดีต-ปัจจุบัน ภาพความอบอุ่น “เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ขัตติยนารีผู้อ่อนโยน

แม้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะมีมากมายก็ตาม แต่บทบาทหนึ่งที่พระองค์ทรงไม่เคยละทิ้งเลยก็คือ การเป็น “แม่” เฉกเช่นเดียวกับสามัญชน ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในสมัยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างสมบูรณ์ และมีภาพความประทับใจให้ประชาชนได้ระลึกถึงจนทุกวันนี้

หลายครั้งหลายคราพสกนิกรต่างรู้สึกปลื้มปีติกับภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ต่างแสดงออกซึ่งความรักให้แก่กันและกันหลายครั้งที่ประชาชนคนไทยได้รู้สึกปลาบปลื้มกับการได้เห็นพระจริยวัตรอันอ่อนโยนอบอุ่นของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ที่ทรงปฏิบัติต่อพระธิดา ทรงเป็นพระมารดาที่เปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรอันอบอุ่นงดงาม เฉกเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อย่างแท้จริง

แบบอย่างจากแม่…อดีต-ปัจจุบัน ภาพความอบอุ่น “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ขัตติยนารีผู้อ่อนโยน

ทั้งนี้พระองค์ทรงสวมกอดพระธิดาด้วยความรัก ซึ่งทำให้ย้อนนึกถึงภาพเมื่อวันวานเมื่อครั้งพระองค์ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ก็ทรงแสดงออกถึงความรักอย่างอ่อนโยนต่อพระองค์เช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณภาพ : [email protected]เรารัก “องค์หริภา” : Our Beloved Princess Siribhachudhabhorn

และ[email protected]

 

 

keyboard_arrow_up