ความงามไม่ควรมีมาตรฐาน มิสแกรนด์สงขลา เคยเกือบทิ้งฝันเพราะ ผิวสี ผมหยิก

มุก-กานต์ฤทัย ทัศนบุตร มิสแกรนด์สงขลา 2023 เล่าถึงชีวิตในอดีต เป็นลูกอีสาน ผิวสี ผมหยิก จึงไม่คิดถึงการประกวดนางงามเลย แต่ต่อมาความคิดเปลี่ยนไปเพราะเชื่อว่าความงามไม่ควรมีมาตรฐาน

keyboard_arrow_up