ตั๊ก-บงกช เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่ ๖ ตั้งปณิธานทำคุณให้แผ่นดินชั่วชีวิต

ตั๊ก-บงกช เบญจรงคกุล เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ โดยตั้งปณิธานทำคุณให้แผ่นดินชั่วชีวิต สำหรับ บงกช  เบญจรงคกุล ไม่เพียงเธอจะเป็นนักแสดงฝีมือคุณภาพที่คนไทยรู้จักดีเท่านั้น แต่หากได้ติดตามชีวิตของเธอแล้วจะเห็นว่าเธอยังเป็นผู้ที่มักจะหยิบยื่นน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยกับสาธารณชน จนเป็นที่ชื่นชมเป็นอย่างมาก รวมถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บงกช  เบญจรงคกุล ยังได้เข้าศึกษาด้านเกษตรกับ มูลนิธิชัยพัฒนา จนได้พัฒนาที่ดินเปล่า “ไร่เบญจรงค์กุล”ทำการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อส่งทอดความรู้สู่คนรุ่นใหม่ นับเป็นการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ล่าสุด 22 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดย ตั๊ก บงกช เบญจรงคกุล ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกถึงคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๖ เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ) ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

keyboard_arrow_up