“Vijittra’s Jewellery” Best of 2017 แพรว wedding

Vijittra’s Jewellery ที่สุดแห่งเครื่องประดับในสไตล์ Handmade Jewelry อีกหนึ่งแบรนด์สัญชาติไทยที่มีเอกลักษณ์และสวยทุกเหลี่ยมมุมอย่างแท้จริง

Vijittra’s Jewellery

ติดต่อ : โทร. 061-614-5096 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โทร. 0-2103-4008 ชั้น 1 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โทร. 0-2958-0598 ชั้น 1 เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร โทร. 0-2265-9618 ชั้น 1 เดอะมอลล์ บางกะปิ โทร. 0-2363-3044 ชั้น 1 เดอะมอลล์ บางแค โทร. 0-2454-9156 ชั้น 2 แฟชั่นไอส์แลนด์ โทร. 0-2116-4889 ไลน์ : @vijittra เว็บไซต์ : www.vijittra-jewellery.com

keyboard_arrow_up