ร้อยตำรวจตรีบุญญาภาณิ์ เบญจรงคกุล (เพชร)

ลูกสาวคนของบุญชัย เบญจรงคกุลรับหน้าที่เอ็มดีของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK แล้วเป็นผู้ริเริ่มจัดประกวดโครงการ Art Forward Fund Award (AFFA) การประกวดงานศิลปกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมปีสุดท้ายจากทั่วประเทศก่อนจะผันตัวเองมารับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 2 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ช่วยราชการสำนักงานผู้บัญชาการภูธรภาค 1