ธีรวัลคุ์ ปังศรีวงศ์ เตชะอุบล (แวว)

ลูกสาวของ ธีระพงศ์ – วัลลิยา ปังศรีวงศ์ เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เครือเกษมกิจ และเครือกลุ่มโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ปัจจุบันเธอรับหน้าที่ดูแลและบริหารธุรกิจโรงแรมในเครือและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว